Akademia Active Citizens: zarządzanie zmianą społeczną

Inne, Gdańsk

Data 21.02.2015 10:00-22.02.2015 18:00
Miejsce Instytut Kultury Miejskiej
Adres Długi Targ 39/40
Miejscowość Gdańsk

Akademia Active Citizens zaprasza osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych na warsztaty z zarządzania zmianą społeczną, które odbędą się w dniach 21-22 lutego w siedzibie IKM. Poprowadzi je psycholożka i trenerka umiejętności społecznych - Dominika Cieślikowska. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 lutego.

Warsztaty skierowane są dla osób pracujących w obszarze społecznym, którzy uważają, że ich praca ma sens, ale też chcą coś naprawić, ulepszyć, zmienić. Celem dwudniowego spotkania jest przygotowanie liderów i liderek społecznych do zwiększenia skuteczności w przeprowadzaniu procesu zmiany (indywidualnej i społecznej), zwiększenie świadomość i wiedzy na temat zmiany, jej etapów, kluczowych ról i wymaganych zasobów do jej przeprowadzania oraz wsparcie w planowaniu przeprowadzenia zmiany przy udziale osób zaangażowanych (sojuszników i sojuszniczek).

Kluczowymi elementami programu poruszanymi podczas warsztatów będą: koncepcje i etapy zmiany wg modelu K.Lewina, emocjonalne reakcje na zmianę, role w procesie zmian, przywództwo w przeprowadzaniu zmiany społecznej.


Warsztat Akademii Active Citizens: zarządzanie zmianą społeczną

Data: 21-22 lutego (sobota-niedziela), godziny 10.00-18.00

Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku)

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na STRONIE

Formularz należy odesłać do 12 lutego na adres active.c[email protected] lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:

Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej. ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.

Numer faxu: 58 760 72 15.

Ilość miejsc jest ograniczona do 16 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach oraz ostateczną ich datę osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 16 lutego Przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad.


Osoba prowadząca:

Dominika Cieślikowska - psycholożka / trenerka umiejętności społecznych, zaangażowana miedzy innymi w pracę w tematyce międzykulturowej, genderowej i antydyskryminacyjnej. Od roku 2003 przeprowadziła ponad 4500 godzin szkoleniowych dla klientów biznesowych, w sektorze administracji państwowej, organizacji pozarządowych i środowisku akademickim w Polsce i zagranicą. Szkoli trenerów i trenerki przygotowujące się do prowadzenia zajęć. Uczestniczy i współorganizuje krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia (szkolenia, projekty badawcze, konferencje, publikacje) promujące politykę równościową, antydyskryminacyjną i zarządzanie różnorodnością. Współautorka i redaktorka merytoryczna wielu publikacji i artykułów z tej tematyki. Współzałożycielka i członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, członkini Rady Konsultacyjnej przy Radzie do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Zmiana i zarządzanie zmianą jest jej codziennością na poziomie indywidualnym i organizacyjnym, ale też codziennie - szczególnie jako aktywna zawodowo samodzielna matka - doświadcza korzyści jakie przyniosły zmiany społeczne w obszarze chociażby godzenia życia zawodowego z prywatnym w przeprowadzanie których była osobiście zaangażowana.

Akademia Active Citizens to projekt wzmacniający kompetencje zarządzania organizacjami i zmianą społeczną w różnorodnym świecie, realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council. Powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych zgłaszane w czasie projektu Active Citizens. Dlatego pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć absolwenci i absolwentki pomorskich edycji programu Active Citizens Aktywna Społeczność.