Battlefield - Tomasz Sobisz

Kultura, Sopot

Data 23.01.2015 11:00-22.02.2015 19:00
Miejsce PGS Sopot
Adres pl. Zdrojowy 2
Miejscowość Sopot
Bilety 58 551-06-21 10 zł , ulgowy 7 zł

Wystawa "BATTLEFIELD" w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie to przekrojowa wystawa rzeźb i obiektów Tomasza Sobisza. "BATTLEFIELD" - to niebanalna refleksja nad światem, której towarzyszy świadomość upływającego czasu i niezwykła wrażliwość na kształty z obszaru kultury materialnej człowieka, na którym rozgrywają się ludzkie losy.

Wystawa czynna: 23 stycznia - 22 lutego 2015, od wtorku do niedzieli w godz. 11:00 - 19:00. Wernisaż: 22 stycznia 2015 o godz. 1930 (wstęp za okazaniem zaproszenia)

Ekspozycja jest dialektyką form memorycznych, jest igrzyskiem, miejscem walki, które staje się wyjątkową i osobistą environ-mentalnością autora. Głęboko osadzony w tradycji i kulturze - objet trouve - nieśmiertelnik z czasów II wojny światowej staje się w twórczości Tomasza Sobisza desygnatem nieśmiertelności. Wyczuwalna staje się podmiotowość człowieka niezłomnego i walecznego, już w dyplomowej pracy pt. "alegoria św. Jerzego" interesował rzeźbiarza nie tyle wątek hagiograficzny co uniwersalny problem walki dobra ze złem, czy ogólniej walki przeciwieństw.

Temat pracy stał się również doskonałym pretekstem do polemiki z przeszłością, co zostało odnotowane przez prof. Elżbietę Kal: "Odniesienia do tradycji w twórczości Tomasza Sobisza mają charakter wielostopniowy, można powiedzieć: piętrowy, wielopoziomowy. Z jednej strony istotne są uwarunkowania genetyczne, a te także cechuje złożoność: edukacji w pracowni St. Radwańskiego, który sam (będąc uczniem St. Horno-Popławskiego) prowadzi osobisty dialog z tradycją, nie tylko w sensie formalnym, ale także mentalnym, relatywizując tradycyjne stereotypy i schematy. Adept i spadkobierca mistrzów musiał więc przejąć tradycję polemiki z przeszłością, nawet jeśli jej rezultatem miałoby być jej odrzucenie."

Sobisz w swoich rzeźbach pyta o tożsamość, o granice tożsamości , o sztuczność granic również w obszarach kultury i sztuki . W dzisiejszym świecie te pytania są niezwykle złożone. Tożsamość współczesnego człowieka jest tak samo skomplikowana i złożona jak świat w którym żyje. Wyjaśnił to Hans Georg Gadamer mówiąc , że człowiek wchodząc w świat , wkracza w kulturę i dający mu obraz świata język. Człowiek jest tworzony przez język ale posiada możliwość kształtowania i modelowania języka , identycznie rzecz jawi się w odniesieniu do kultury i sztuki , prawdy i piękna. Gadamerowska dziejowość ludzkiego rozumienia i istnienia , wskazuje na wpływ dziedzictwa kulturowego, świadomości wyniesionej z określonej grupy społecznej na tożsamość kulturową jednostki.

Sztuka współczesna ociera się o granice pustki i nicości , kiedy indziej o to co dozwolone i zakazane. Testuje wytrzymałość kulturowych , społecznych czy religijnych tabu , najczęściej je przekraczając w brutalny sposób. Skłonność do rozbicia tradycyjnie pojmowanego dzieła sztuki to jedna z najbardziej rzucających się w oczy cech kultury artystycznej ostatnich lat.

Sobisz jest przekonany , że odrzucone i rozbite wartości powracają ponieważ są ponad nami, podobnie jak inne , były przed nami i po nas pozostaną. Kultura i sztuka jest ogromnym zbiorem znaków , pojęć i form. Ich dialektyczny charakter od dawna pochłania jego rzeźbiarską wrażliwość. Szuka wartości stałych , stabilnych , czasem je przywołuje , obrabia , odlewa, przemieszcza i bada. Wreszcie - zwyczajne - stricte rzeźbiarskie procesy ukazują inny kontekst , stają się autonomiczną definicją.

Profesor Franciszek Duszeńko, który miał Sobisza przez pół roku w swojej pracowni , który śledził jego rozwój artystyczny i pracę w charakterze asystenta na uczelni , mówił , że on ma twarde podstawy , dlatego w rzeźbie do czegoś dojdzie. W każdym prawie człowieku jest taki punkt stabilny. Sobisz ma intuicję tego swojego punktu.

Dorobek artystyczny Tomasza Sobisza a zwłaszcza realizacje pomnikowe o charakterze martyrologicznym i patriotycznym , wpłynęły znacząco na przyznanie Medalu " PRO PATRIA " w 2012 r. oraz Medalu Senatu w 2014 r.

Patroni medialni: Trójka Polskie Radio, Gazeta Wyborcza, Radio Gdańsk, In Your Pocket, trojmiasto.pl, Wrota Pomorza.