Dziedzictwo Eugeniusza Kwiatkowskiego w europejskim kontekście

Inne, Gdynia

Data 09.10.2014 10:00
Miejsce Aula Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Adres Kielecka 7
Miejscowość Gdynia

Myśl morska najwybitniejszego z twórców portowej Gdyni oraz perspektywy rozwoju rynku pracy w regionie południowego Bałtyku do roku 2017 będą głównymi wątkami organizowanej 9 października w Gdyni konferencji naukowej pod hasłem: „Dziedzictwo Eugeniusza Kwiatkowskiego. Rynek pracy w zawodach związanych z morzem w krajach południowego Bałtyku. Edukacja i zatrudnienie.”

Konferencja stanowi podsumowanie zakrojonego na szeroką skalę unijnego, transgranicznego projektu badawczego GenerationBALT. Przez trzy lata w projekcie uczestniczyli Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Wydział Oceanografii i Okrętownictwa PG, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej (organizatorzy gdyńskiej konferencji) oraz Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet w Rostocku, Uniwersytet w Kłajpedzie, Park Naukowo-Technologiczny w Kłajpedzie i Uniwersytet Linnaeusa ze Szwecji.

Celem prac projektowych stała się potrzeba dostosowania programów dydaktycznych wyższych uczelni do zmieniających się oczekiwań rynku pracy w szeroko pojętej branży morskiej. Badacze brali pod uwagę nie tylko zatrudnienie w tradycyjnych sektorach gospodarki morskiej, takich jak przemysł stoczniowy, żegluga czy rybołówstwo, lecz także – nowych jej gałęzi. Podczas konferencji przedstawione zostaną m.in. wyniki tych badań.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia (imię, nazwisko, nazwa instytucji) należy nadsyłać do 30.09.2014 r. pod adresem: [email protected] Osoba do kontaktu: dr Piotr Lorkowski, tel. 58 660 74 44. Serdecznie zapraszamy.

Konferencja odbędzie się 9.10.2014 r. w auli Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7. Początek o godz. 10.00.

Konferencja ma status imprezy towarzyszącej XIV Międzynarodowemu Forum Gospodarczemu w Gdyni, odbywającemu się w dniu następnym (10 października 2014).