Błędnik codzienności, czyli Alter­na­tiva 2014

Kultura, Gdańsk

Data 01.08.2014 00:00-31.10.2014 00:00
Miejsce Instytut Sztuki Wyspa
Adres Doki 1
Miejscowość Gdańsk
Bilety wstęp wolny

Alter­na­tiva poszukuje nowych dróg dla sztuki i jej roli społecznej. Zostały zainicjowane w 2010 roku przez Instytut Sztuki Wyspa na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej jako praktyka ulokowana w określonym miejscu i czasie. Jest to program składający się z mię­dzy­na­ro­do­wych wystaw sztuki, wydarzeń artystycznych, publikacji i spotkań. Zapraszamy na odsłonę 2014.

Alternativa 2014 to wielomiesięczny program wystaw i wydarzeń realizowany w tym roku pod hasłem Błędnik Codzienności, w którym przyglądamy się praktykom życia codziennego przenikającym poprzez systemowe ograniczenia i restrykcje.

Arty­ści zaangażowani w projekt:

Innym Sposobem: Ken­nedy Browne, Marta Fer­nan­dez Calvo, Ella de Burca, Jesse Jones, Seamus Nolan, Ela­ine Raynolds.

Codzien­ność: Chan­tal Aker­man, Helena Alme­ida, Ema­nu­elle Antille, Maria Teresa Alves, Patty Chang, Edith Dekyndt, The Hard-​​Core, Bar­bara Gam­per, Marco Godinho, Ali­cja Kar­ska i Alek­san­dra Went, Ali­cia Fra­mis, Yona Fried­man, Elż­bieta Jabłoń­ska, Hiwa K, Kader Attia, Igor Krenz, Maria Laet, Len­dla­bor, Rebeen Hama­ra­fiq, Hono­rata Mar­tin, Anette Mes­sa­ger, Jacek Nie­goda, Jean Chri­sto­phe Nor­man, Ewa Par­tum, Gianni Pet­tena, Ed Pien, Józef Roba­kow­ski, Mar­tha Rosler, Reada Sa'adeh, Michael Snow, Ania Wit­kow­ska, Julita Wój­cik oraz Oli­ver Res­sler, Hito Stey­erl.

Pierwszą wystawę tegorocznego programu Alter­na­tiva są "Wizje polityczne: Świat od nowa" Olivera Resslera, otwierająca się 29 kwietnia o godz. 19.00. Zamieszkały we Wiedniu artysta, z którym Wyspę połączyła już jej pierwsza wystawa w stoczni BHP w 2004 roku jest dla nas kluczową postacią kształtując wyobrażenia o zagadnieniach takich jak alternatywne formy organizacji życia społecznego, ekonomicznego i ochrony środowiska. Pracując z Res­sle­rem regularnie wiemy, że jest on artystą, który poprzez swoją postawę, zaan­ga­żo­wa­nie i pole zain­te­re­so­wań jest dla nas stałym punktem odniesienia. Jak możemy się zor­ga­ni­zo­wać jako obywatele i mieszkańcy? Jaka jest nasza relacja do pola władzy? Jakie powiązania ekonomiczne i zależności ograniczają nasze działanie? W jaki sposób wszystkie te oko­licz­no­ści mogą być przemyślane na nowo? Od połowy lat 90 Res­sler podróżuje po świecie badając, uczestnicząc, dokumentując i upowszechniając alternatywne wobec głównego nurtu modele organizacji wspólnoty, jej ekonomii, form protestu i zagadnień środowiskowych.

Godziny otwarcia wystaw: wtorek-niedziela: godz. 11-18 Wstęp wolny

Alternativa 2014 powstają we współpracy między Instytutem Sztuki Wyspa/Fundacją Wyspa Progress a Miastem Gdańskiem. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem Alternativa jest Grupa Azoty SA.