Nowe Otwarcie. Katarzyna Kozyra, Dorota Nieznalska i inni

Kultura, Gdańsk

Data 08.12.2013 00:00-02.02.2014 00:00
Miejsce Pałac Opatów
Adres Cystersów 18
Miejscowość Gdańsk
Bilety 10 zł , ulgowy 6 zł

Zapraszamy do Pałacu Opatów - Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego na wystawę "Nowe Otwarcie. Bogna Burska, Katarzyna Józefowicz, Dominik Lejman, Grzegorz Klaman, Katarzyna Kozyra, Zofia Kulik, Zbigniew Libera, Natalia LL, Dorota Nieznalska, Hanna Nowicka, Józef Robakowski, Wojciech Zamiara, Alicja Żebrowska".

Godziny otwarcia:

Wtorek-piątek: 09.00-16.00 Sobota- niedziela: 10.00-17.00

Wystawa jest efektem prowadzonego przez Muzeum Narodowe w Gdańsku programu uaktualnienia kolekcji o sztukę nurtu krytycznego z trzech minionych dekad. Wśród zakupionych dzieł, wybranych artystek i artystów polskich, większość stanowią fotografie i instalacje, ale także prace wideo, rzeźba, tkanina i malarstwo. Ich wybór jest celowym uzupełnieniem posiadanych zbiorów o tematykę dotąd nieobecną lub w sposób znikomy reprezentowaną. Prezentowane na ekspozycji prace są świadectwem społecznych, obyczajowych i politycznych zmian transformacyjnych, dokonujących się od lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Polsce, stąd ich szczególne znaczenie dla publicznych zbiorów sztuki Gdańska. Choć artyści z którymi instytucja współpracuje przy realizacji wystaw chętnie obdarowują swymi realizacjami naszą kolekcję (Marta Deskur, Natalia LL, Jacqueline Livingston, Grzegorz Rogala, Barbara Yoshida i inni), to na wystawie prezentujemy wyłącznie prace pozyskane w ciągu ostatnich dwóch lat dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej.

Autorki i autorzy nowych dzieł w kolekcji to przełomowi dla najnowszej historii sztuki w Polsce twórcy. Wolnomyśliciele i niezależni w poglądach obserwatorzy zmieniającego się świata, których dzieła wyprzedzają często obszary zainteresowań debaty społecznej. Podejmowanie tematów takich jak inność, opór wobec systemów politycznych i religijnych, stosowanie krytycznej postawy wobec konsumpcjonizmu czy pogłębiona analiza ról społecznych kobiety i mężczyzny, powodowały w latach ostatnich zarzuty wobec twórczyń i twórców. Jednak w perspektywie zmieniły wiele i otworzyły drogę do przedefiniowania tego co publiczne i prywatne w wymiarze pojedynczego człowieka jak i całego społeczeństwa. Nowe prace w kolekcji to tworzone przez silne osobowości artystyczne dzieła, często autotematyczne, podejmujące temat profetyczności sztuki w tym artysty jako kreatora (Józef Robakowski), wizjonera (Grzegorz Klaman, Natalia LL), negocjatora tożsamości innych (Alicja Żebrowska) i uwikłanego w procesy zależności obywatela (Dorota Nieznalska). Obok dzieł odwołujących się do zbiorowej (Zbigniew Libera, Zofia Kulik) i indywidualnej pamięci ludzkiej (Katarzyna Józefowicz), znajdziemy temat refleksji nad obecnością (Bogna Burska) i odpowiedzialnością (Katarzyna Kozyra) artystów wobec innych ludzi i istot żywych w społeczeństwie. Ciekawą formą odznaczają się w kolekcji prace badające możliwości kreacyjne medium filmowego (Wojciech Zamiara, Dominik Lejman) i takie, które egzystencję codzienną zapisują w sposób zmysłowy i nietypowy (Hanna Nowicka).

Prezentacja wszystkich prac razem nie buduje określonej jednej narracji, raczej jest próbą skierowania zainteresowania publiczności na aktualne tematy sztuki współczesnej. Jako wprowadzenie stanowi także zapowiedź zmian w ekspozycji stałej oddziału sztuki nowoczesnej jakie planowane są w 2015 roku. Do podjęcia nowej formuły wystawy niezbędne są jednak coroczne zakupy najnowszych i korespondujących z posiadanym zbiorem dzieł sztuki współczesnej artystów międzynarodowych.

Lista prac prezentowanych na wystawie:

 • Bogna Burska, Arachne, instalacja, 25 fotografii barwnych, film wideo, 2003
 • Katarzyna Józefowicz, Untitled (Posłowie), instalacja, tkanina technika własna, 2009
 • Grzegorz Klaman, Bez tytułu, fotomontaż cyfrowy w lightboxie, barwny, 2010
 • Katarzyna Kozyra, Piramida Zwierząt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, fotografia czarno-biała, 1993.
 • Zofia Kulik, Ja, maki i żart (z cyklu Mandale), fotografia czarno biała, złożona z wielokrotnie naświetlanych odbitek, 1992.
 • Zbigniew Libera, Robotnicy (z serii Pozytywy), c-print barwny, 2002/2004.
 • Natalia LL, Tęcza- Europa, dyptyk fotograficzny, c-printy barwne, film wideo, 2007.
 • Dominik Lejman, Zabliscy/Far to close, instalacja: akryl na płótnie, projekcja wideo, rok: 2010
 • Dorota Nieznalska, Królowa Polski, instalacja, rzeźba z brązu na poduszce, bursztyn, włosy, 2008
 • Hanna Nowicka, Kolumna Kurzu, obiekt, pleksiglasowa kolumna, kurz, 1988/1993
 • Józef Robakowski, Sztuka to potęga, 2 fotografie czarno-białe, c-print, 1985/2012.
 • Wojciech Zamiara, Ile można mieć?, film wideo, 2000
 • Alicja Żebrowska, Kiedy Inny Staje się Swoim, 3 barwne diapozytywy wielkoformatowe, film wideo, 1998/2002- 2012

Zapraszamy na spotkanie z artystami zaplanowane w trakcie wernisażu wystawy.

Zakup dzieł dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2012-2013 w ramach projektu Nowe otwarcie. Kolekcja Sztuki współczesnej XX I XXI wieku, edycja trójmiejska i ogólnopolska.

Kuratorki projektu: Małgorzata Paszylka-Glaza, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka Współpraca: Mariola Balińska, Joanna Michniewska, Maria Szymańska-Korejwo