Politycy nie zabijajcie polskich mediów

Laur Edukacji Samorządowej – konkurs samorządowy

Inne, Gdańsk

Data 19.11.2013 00:00-13.12.2013 00:00
Miejsce Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku
Adres ul. Gdyńskich Kosynierów 11
Miejscowość Gdańsk

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku zaprasza pomorskie samorządy do udziału w prestiżowym konkursie o Laur Edukacji Samorządowej. Zgłoszenia trwają do 13 grudnia 2013 r. Wydarzenie objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk.

Laur Edukacji Samorządowej zorganizowany był po raz pierwszy na szczeblu ogólnopolskim przez FRDL i Redakcję „Wspólnoty” w październiku 2003 r. w Warszawie. Na Pomorzu pierwsza edycja konkursu zagościła w 2008 r. Po kilku latach konkurs powraca, aby wyłonić i nagrodzić samorządy, które nie szczędzą wysiłków ku zwiększaniu poziomu wykształcenia i kwalifikacji kadr administracji lokalnej, co przekłada się na profesjonalną obsługę klienta i efektywne zarządzanie mieniem publicznym.

Do udziału w Konkursie zaproszone są wszystkie Gminy i Powiaty Województwa Pomorskiego:

  • gminy wiejskie
  • gminy wiejsko-miejskie i gminy miejskie
  • starostwa

Laur Edukacji Samorządowej otrzymają te jednostki, które zdobędą największą liczbę punktów według następujących kryteriów:

  • uczestnictwo radnych i pracowników urzędu w szkoleniach
  • uzupełnianie wykształcenia przez pracowników urzędu
  • dofinansowanie studiów pracowników przez urząd
  • posiadanie planu doskonalenia pracowników przez urząd i przeznaczony na ten cel budżet

  • Zgłoszenia (formularz ankiety podpisanej przez wójta, burmistrza, prezydenta, starostę lub upoważnioną przez nich osobę.) należy przesyłać do 13 grudnia 2013 r., na adres:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku ul. Gdyńskich Kosynierów 11 80-866 Gdańsk fax: 058 550 32 39

Uroczysta gala wręczenia nagród II edycji konkursu o Laur Edukacji Samorządowej odbędzie się 22 stycznia 2014 r. w Gdańsku.