Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

Inne, Gdańsk

Data 14.11.2013 00:00-02.12.2013 00:00
Miejsce Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Miejscowość Gdańsk
Bilety wstęp wolny

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, województwo pomorskie, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Pomorskiego zapraszają do udziału w Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych. W olimpiadzie mogą wziąć udział młodzi producenci rolni oraz uczniowie posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym. Przedział wiekowy uczestników to 17-40 lat. Eliminacje powiatowe – 14 listopada, wojewódzkie – 2 i 3 grudnia 2013 r.

Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, praktycznej i teoretycznej, podczas której młodzi producenci mogą wzbogacić swoje umiejętności zawodowe, a jednocześnie pogłębić wiedzę i umiejętności, przyczyniając się do stałego unowocześnienia polskiego rolnictwa.

Cele Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych:

 • integracja producentów rolnych,
 • rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych,
 • rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego,
 • popularyzacja osiągnięć w rolnictwie,
 • popularyzacja wiedzy o funduszach unijnych, przede wszystkim na obszarach wiejskich, i ich roli w procesie rozwoju kraju,
 • promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
 • realizacja działania „Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat ujętego w Planie Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Pomorskiego na lata 2012-2013.

W eliminacjach mogą brać udział młodzi producenci rolni oraz studenci i uczniowie szkół posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym. Limit wiekowy uczestników: 17-40 lat. Nie mogą brać udziału finaliści olimpiady wojewódzkiej z 2013 r.

Etapy olimpiady:

 1. etap I – eliminacje powiatowe, które odbędą się 14 listopada 2013 r. o godz. 10.00 w każdym powiecie województwa pomorskiego
 2. etap II – eliminacje wojewódzkie, które odbędą się w dniach 2-3 grudnia 2013 r.:
  • test i egzamin praktyczny – 2 grudnia 2013 r., godz. 11.30 w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku (Gdańsk, Trakt św. Wojciecha 293)
  • finał ustny – 3 grudnia 2013 r., godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (Gdańsk, ul. Okopowa 21/27)