Spotkania edukacyjne "Razem o łupkach"

Inne, Wejherowo, Kartuzy, Lębork

Data 13.11.2013 16:30-15.11.2013 19:00
Miejscowość Wejherowo, Kartuzy, Lębork
Bilety wstęp wolny

W listopadzie odbędą się kolejne spotkania informacyjno-edukacyjne w ramach programu „Razem o łupkach”. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowanie pracami poszukiwawczymi gazu łupkowego, w szczególności mieszkańców powiatu, koncesjonariuszy, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, działające na terenie powiatów. Spotkania drugie są spotkaniami tematycznymi. Zakres merytoryczny został dobrany do potrzeb zgłoszonych przez członków debaty otwarcia.

Województwo pomorskie:

  • Kartuzy - 13 listopada, godz. 16.30, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, ul. 3 Maja 16A, temat: Warsztat dialogu – metoda w praktyce.
  • Lębork - 14 listopada, godz. 16.30, Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, temat: Warsztat dialogu – metoda w praktyce.
  • Wejherowo - 15 listopada, godz. 16.30, Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, temat: Warsztat dialogu – metoda w praktyce.

Prowadzący warsztaty:

  • Dr Piotr Stankiewicz, temat: Warsztat dialogu – metoda w praktyce, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zajmujący się wspieraniem dialogu publicznego przy kontrowersyjnych inwestycjach infrastrukturalnych.

  • Dr Michał Śmigielski, temat: Technologia, Ochrona Środowiska, Geologia, doktor Nauk o Ziemi. Przez 15 lat związany z Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2011 intensywnie zaangażowany w projekty informacyjne dotyczące technik wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Współautor i wykonawca licznych projektów naukowych z różnych dziedzin geologii, w tym projektów międzynarodowych; autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych.

LOKALNE KOMITETY DIALOGU (LKD)

W trakcie debat otwarcia rozpoczęła się rekrutacja do Lokalnych Komitetów Dialogu (LKD), które będą działać w siedmiu powiatach: kartuskim, lęborskim, wejherowskim (woj. pomorskie), radziejowskim, rypińskim (woj. kujawsko-pomorskie) oraz braniewskim i elbląskim (woj. warmińsko-mazurskie). Uczestnicy LKD będą spotykać się z wybranymi przez siebie ekspertami z różnych dziedzin, dyskutować i wyrażać swoje opinie, a w końcu negocjować warunki umowy społecznej, dotyczącej warunków eksploatacji gazu łupkowego (z koncesjonariuszem).

Udział w LKD pozwoli uczestnikom programu na samodzielne, nie ograniczane przez organizatorów, wyrobienie indywidualnych opinii i docieranie do potrzebnych informacji. Jest to szczególnie ważne, gdy weźmie się pod uwagę kontrowersyjny charakter tematyki gazu łupkowego oraz brak konsensusu nawet wśród ekspertów. W przygotowanym rozwiązaniu kwestie tematów do dyskusji pozostają otwarte, by sami uczestnicy projektu mogli dookreślić, jakiego rodzaju informacje i umiejętności są im potrzebne. Tak ustanowiona i sprawdzona metoda pozwoli w przyszłości podejmować decyzje na temat innych kontrowersyjnych kwestii w gminie.

Do udziału w pracach LKD mogą zgłosić się wszyscy zainteresowani mieszkańcy, przedsiębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów lokalnych, a także inwestorzy - koncesjonariusze prowadzący prace poszukiwawcze na danym terenie.