„Sen o Szkole”

Inne, Wejherowo

Data 23.10.2013 00:00-26.12.2013 00:00
Miejsce Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie
Miejscowość Wejherowo
Bilety wstęp wolny

Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie z okazji swojego 50-lecia zaprasza do udziału w konkursie literackim pt. „Sen o Szkole”. Celem konkursu, który adresowany jest przede wszystkim do uczniów i absolwentów, a także rodziców, jest uczczenie jubileuszu szkoły oraz zachęcenie miłośników pisania i prezentowania własnych umiejętności, popularyzowania twórczości literackiej, rozwijania wrażliwości i wyobraźni. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu dotąd niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach. Utwór w jednym egzemplarzu należy opatrzyć godłem (pseudonimem) a podpis nie może zawierać informacji identyfikującej autora. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia). Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór. Prace należy składać do 30 listopada br. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie, z dopiskiem „Konkurs Sen o Szkole” lub na adres mailowy. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów, a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w książce z okazji 50-lecia Szkoły. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje na stronie internetowej szkoły do 26 grudnia tego roku.