Subiektywna Linia Autobusowa

Inne, Gdańsk

Data 28.06.2013 00:00-30.09.2013 00:00
Miejsce Tereny Stoczni , Gdańskiej / Brama nr 1
Adres Brama nr 1
Miejscowość Gdańsk
Bilety 13 zł , ulgowy 7 zł

Subiektywna Linia Autobusowa to autorski projekt Grzegorza Klamana, w którym dawni pracownicy Stoczni Gdańskiej oprowadzają po swoim miejscu pracy, jego gospodarczej, politycznej a przede wszystkim osobistej, subiektywnej historii. Za każdym razem 33 pasażerów rusza w podróż historycznym "ogórkiem".

Od 4 lat Linia zatrzymuje się przy dawnym Warsztacie Pracy Lecha Wałęsy, ale umożliwiając jego zwiedzanie. Grzegorz Klaman inicjuje jego działalność jako propozycję zbadania napięcia pomiędzy "autentycznością" muzeum in-situ a potrzebą upamiętnienia miejsc historii politycznej poprzez materializację, "urzeczowienie" historii.

Jedna z największych atrakcji Gdańska - Stocznia - jest niedostępna i ogrodzona murem, Subiektywna Linia Autobusowa otwiera ją i zbliża do przestrzeni publicznej. Zobacz warsztat pracy Lecha Wałęsy, Bramy na Drodze do Wolności, dawną salę BHP i Dyrekcję Stoczni, Stocznię Cesarską, pochylnie, Halę U-bootów i miejsce w którym Wałęsa przeskoczył mur stoczniowy! Posłuchaj subiektywnej historii tego szczególnego miejsca opowiedzianej ustami naocznych świadków tworzenia się legendy - naszych Przewodników ?

Stoczniowców:

Jana Krygera - byłego pracownika Wydziału W-4 stoczni gdańskiej, wydziału na którym pracował również Lech Wałęsa.