KRANCBAL

Inne, Gniewino

Data 28.07.2013 11:00
Miejsce Zagroda Gburska i Rybacka Nadole
Adres UL. BAŁTYCKA
Miejscowość Gniewino
Bilety wstęp wolny

Jest to przedsięwzięcie cykliczne, realizowane w formie otwartego festynu na terenie jednego z oddziałów Muzeum Ziemi Puckiej – skansenie „Zagroda Gburska i Rybacka” w Nadolu. Pierwsza tego typu impreza odbyła się w 2002 r. i od tego momentu weszła w stały kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum. Nazwa „krancbal” nawiązuje do dawnego lokalnego obyczaju – zabawy urządzanej z okazji dożynek. Zadaniem festynu jest ożywienie dawnego zwyczaju wspólnej zabawy wiejskiej, promocja lokalnej twórczości ludowej oraz prezentacja grup tzw. rzemiosł dawnych i zawodów ginących. Festyn stwarza także okazję do prezentacji artystów tworzących w języku kaszubskim,zespołów wokalnych, tanecznych i kabaretów folklorystycznych. Adresatami są przede wszystkim mieszkańcy Nadola i terenu północnych Kaszub, a także turyści przebywający w miejscowościach turystycznych powiatu puckiego i wejherowskiego.