Podsumowanie edukacji ekologicznej w Filharmonii

Inne, Wejherowo

Data 12.06.2013 10:00
Miejsce Filharmonia Kaszubska
Miejscowość Wejherowo

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” obchodzi w roku szkolnym 2012/2013 jubileusz piętnastu lat realizowania przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych skierowanych do mieszkańców z terenu Związku, w tym działań edukacyjnych prowadzonych we współpracy z placówkami oświatowymi z miast Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gmin Wejherowo, Kosakowo, Szemud (łącznie ponad 250 szkół i przedszkoli). W bieżącym roku szkolnym tematem przewodnim prowadzonych przez Związek działań była ochrona powierzchni ziemi.

Wśród przeprowadzonych w minionym roku szkolnym działań edukacyjnych znalazły się 63 jednodniowe warsztaty edukacyjne, w tym warsztaty: „Bliżej Europy-nowoczesne metody gospodarowania odpadami” [38], „Ujmowanie i uzdatnianie wody” [8], „Oczyszczanie ścieków” [7] oraz „Ciepło dla Trójmiasta” [10]. W zajęciach, które Związek realizował przy współudziale spółek EKO DOLINA, OPEC, PEWIK udział wzięło ponad 1,5 tys. dzieci i młodzieży.

Realizowano także wspólnie z placówkami oświatowymi cztery całoroczne konkursy ekologiczne. Część konkursów posiada już długoletnią tradycję. Konkurs pt. „Małe dzieci nie chcą śmieci” Związek kontynuuje nieprzerwanie od 15 lat, a konkurs „Mała nakrętka, duży problem” od lat 10. Dużą popularnością cieszył się konkurs prowadzony wspólnie ze spółką EKO DOLINA pt. „Ekspert E. E. czyli w trosce o środowisko” (III edycja), w którym uczestniczyły 23 placówki oświatowe zbierając łącznie 19 296 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Tylko ta placówka, która spełniła warunki regulaminu, otrzymuje tytuł „Ekspert E.E.” oraz honorową statuetkę i dyplom. Dodatkowo dla uczestników i placówek oświatowych, które wykazały się największą aktywnością w zakresie zbiórki elektroodpadów, przeznaczone są nagrody rzeczowe (w bieżącym roku szkolnym: 11 nagród rzeczowych dla szkół, 11 nagród indywidualnych dla dzieci/uczniów). Prowadzono także konkurs fotograficzny (V edycja), w którym tegoroczny temat brzmiał „Piękno obszarów chronionych w moim regionie”.

Kolejne przedsięwzięcie w postaci projektu edukacyjnego pn. ”Lider Lokalnej Ekologii” prowadzono już po raz czwarty. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jako Lider Polskiej Ekologii (tytuł nadany w 2008 roku przez Ministra Środowiska) realizuje lokalne edycje tego prestiżowego konkursu. „Lider Lokalnej Ekologii” to kompleksowy, interaktywny projekt edukacji ekologicznej, który angażuje coraz większe rzesze uczestników. Jego adresatami są placówki oświatowe wszystkich poziomów edukacyjnych. Nasze założenie, aby projekt stał się międzygminnym działaniem na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska, uważamy za realizowane z dużym powodzeniem. W bieżącym roku szkolnym głównym zagadnieniem, któremu placówki oświatowe uczestniczące w projekcie poświęcały czas, uwagę i pracę, była ochrona powierzchni ziemi. Tegoroczna tematyka projektu poruszała takie kwestie jak nowy system gospodarki odpadami, metody gospodarowania odpadami czy szkodliwość spalania odpadów w piecach domowych. Realizacja zadań wymagała ogromnego wysiłku i zaangażowania całej społeczności szkolnej/przedszkolnej. Tym bardziej cieszy nas fakt, że sprostały w pełni temu zadaniu 24 placówki oświatowe, które otrzymały honorowy tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii - 2012/2013”.

Łącznie we wszystkich realizowanych w r. szkolnym 2012/2013 przez Związek projektach, konkursach, warsztatach uczestniczyło ponad 24 tys. dzieci i młodzieży z 74 różnych placówek oświatowych (niektóre placówki uczestniczyły w więcej niż jednym przedsięwzięciu). Dodatkowe rzeczowe efekty ekologiczne mówią same za siebie: to prawie 7 ton zebranych plastikowych nakrętek oraz ponad 19 ton zebranego zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

PLAN UROCZYSTOŚCI

10.00-10.15

  • Powitanie i zaproszenie do wypowiedzi:
  • Przewodniczącego Zarządu KZG,
  • gospodarza obiektu Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta,
  • Prezesa Spółki Eko Dolina Cezarego Jakubowskiego.

10.15-10.25

Podsumowanie działań edukacyjnych – kierownik działu ochrony środowiska – Aleksandra Bodnar.

10.25 – 10.45 PRZERWA I

Przedstawienie uczniów ze SP nr 26 z Gdyni, ul. Tatrzańska 40 – koordynatorzy: Aleksandra Duraj, Agata Jendraszek.

10.45-11.10

Wręczenie nagród w konkursie „Małe dzieci nie chcą śmieci” – 27 laureatów.

11.10-11.25

Wręczenie nagród w konkursie fotograficznym – 16 laureatów.

11.25-11-35

PRZERWA II Muzyka poważna – mini recital.

11.35-12.00

Wręczenie nagród w konkursie „Mała nakrętka duży problem” – 10 szkół, 10 uczniów.

12.00-12.10

PRZERWA III Muzyka poważna – mini recital.

12.10-12.50

Wręczenie nagród w konkursie „Ekspert E.E.” – 23 szkoły (statuetka), 11 szkoły (nagrody rzeczowe) i 11 laureatów indywidualnych (dzieci oraz młodzież).

12.50-13.00

PRZERWA IV Muzyka poważna – mini recital.

13.00-13.40

Wręczenie nagród w projekcie „Lider Lokalnej Ekologii” 24 szkoły , koordynatorzy 9.

13.40-14.00

Poczęstunek.