Wystawa w Sali bHP

Kultura, Gdańsk

Data 01.05.2013 10:18-31.12.2013 10:18
Miejsce Doki 1, 131 a
Miejscowość Gdańsk

Wystawa „Solidarność – Drogi do Porozumienia” pokazuje historię i idee solidarnościowej walki o: wolności słowa i religii, praworządności, równości, wolności, godności pracy i prawa do organizowania się w obronie swoich praw. Na ekspozycję składają się miedzy innymi: fotografie, filmy i nagrania dźwiękowe, dokumentujące wydarzenia doprowadzające do powstania demokracji w Polsce, a także ikonografia związana z Solidarnością, muzealia z Sierpnia 1980 czy urządzenia podziemnej poligrafii. W Sali BHP, gdzie zlokalizowana jest wystawa, znajduje się wiele wartych uwagi eksponatów, miedzy innymi: oryginalny stół, przy którym podpisane zostało jedno z najważniejszych Porozumień Sierpniowych czy jedna z trzech kopii tablic z 21 postulatami strajkujących, których oryginały są wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Można także obejrzeć liczne zdjęcia i książki obrazujące historię Solidarności oraz sztandary Związku, kolekcję znaczków poczty podziemnej (Poczty KPN, Niezależnej Poczty Pomorza, Poczty Solidarności i Poczty Podziemia lat 1981-1990 , graficznie standy opisujące historię Polskiej drogi do niepodległości, przedstawioną w nieco groteskowy sposób. Jednym z nowych eksponatów jest rzeźba robotnika z uniesionymi w geście zwycięstwa rękami (autorstwa Juriany Jur), która zastąpiła stojący tu do 1990 roku wizerunek Lenina. Wystawa wpisuje się także we współczesne trendy i odpowiada na oczekiwania młodego pokolenia. Podkreśla ponadczasowe wartości, które także i dzisiaj są związane z dochodzeniem do porozumienia. Prezentuje treści w interaktywny i multimedialny sposób i wykorzystuje nowoczesne technologie. Dwa infokioski pozwalają nie tylko na ciekawe poznanie historii, ale i na dobrą zabawę, np. poprzez zrobienie sobie zdjęcie na wybranym tle, obrazującym wydarzenia Sierpnia 1980. Wystawa jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wystawa „Solidarność – Drogi do Porozumienia” znajduje się w historycznej Sala BHP zlokalizowanej terenie byłej Stoczni Gdańskiej. Niegdyś był to magazyn torped i zbrojenia okrętów wojennych Prus i III Rzeszy, dzisiaj pełni funkcję centrum wystawienniczo-konferencyjnego.