Politycy nie zabijajcie polskich mediów

Konkurs fotograficzny "Pieskie życie"

Inne, Sopot

Data 08.05.2013 00:00-31.05.2013 00:00
Miejscowość Sopot

Celem konkursu jest pokazanie jak bardzo może być różne życie psa.

Dla każdego z nas, patrzącego na psa, pieskie życie ma inny wymiar. Zależałoby nam, abyście okiem swojego obiektywu pokazali ... jak żyją psy,

lub jak byście chcieli, aby żyły.

...Psy przyjaciele, psy niepotrzebne, czyste, brudne, najedzone lub głodne.

Konkurs ten, również pomoże Fundacji dotrzeć z problemem bezdomności zwierząt do świadomości ludzkiej i miejmy nadzieję, że dzięki tym fotografiom przyczyni się do jej zmniejszenia.

REGULAMIN KONKURSU

1.Organizatorem konkursu jest Pomorska Fundacja Pies Szuka Domu we współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Uniwersytetu Gdańskiego i Frames Studium Fotografii pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański.

2.Warunkiem udziału w konkursie fotograficznym "Pieskie życie" jest :

  • wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który jest warunkiem do uczestnictwa w konkursie (do pobrania )
  • wysłanie na adres e-mailowy zdjęć pojedynczych (nie więcej niż 5) i / lub fotoreportażu (do 5 fotografii w cyklu) w formacie minimalnym lecz nie większym niż 20x30cm o rozdzielczości 300 dpi (dłuższy bok powinien mieć 30 cm). Plik powinien być skompresowany w rozszerzeniu jpeg o przybliżonej wartości ok. 1,5 Mb. W nazwie pliku zdjęciowego musi być zawarte imię i nazwisko autora.

E-MAIL: [email protected]

oraz co najważniejsze

  • dostarczenie w/w prac, pocztą tradycyjną w formie papierowych odbitek w formacie 20x30cm z umieszczonym na odwrocie tytułem pracy, imieniem i nazwiskiem autora, adresem zamieszkania, adresem e-mailowym, numerem telefonu na adres

ADRES DO WYSYŁKI: Pomorska Fundacja Pies Szuka Domu, 83-331 Przyjaźń, Sulmin 73, z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny

lub

  • przelanie na konto Fundacji 15 zł w celu wydruku zdjęć przez organizatorów. W tytule przelewu: "Konkurs Fotograficzny + imię nazwisko". Nr konta: 09 1440 1013 0000 0000 1393 3456

3.W konkursie mogą uczestniczyć amatorki i amatorzy.

Pod pojęciem amatorek i amatorów rozumie się osoby, które zawodowo nie są związane z fotografią, nie pobierają honorariów z tytułu wykonywania fotografii, nie współpracują z agencjami fotograficznymi czy wydawnictwami w zakresie wykonywania fotografii na zlecenie.

4.Dostarczenie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich nieodpłatną prezentację publiczną, do celów promocyjnych a w szczególności na wystawach organizowanych przez Pomorską Fundację Pies Szuka Domu.

5.Prace należy wysłać do 31 maja 2013 r.

Organizator 15 dni po zamknięciu terminu nadsyłania prac konkursowych, na stronie Fundacji i stronach internetowych partnerów i współorganizatorów, ogłosi nazwiska zwycięzców konkursu oraz osób wyróżnionych.

Wręczenie nagród i wystawa 12 zdjęć, w tym nagrodzonych i wyróżnionych odbędzie się do 20 dni po zakończeniu konkursu w Galerii "Zatoka Sztuki" w Sopocie.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody:

  • 1 miejsce bon towarowy o wartości 300 pln
  • 2 miejsce bon towarowy o wartości 200 pln
  • 3 miejsce bon towarowy o wartości 100 pln

Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione zostaną wydrukowane w na papierze fotograficznym i wystawione w różnych galeriach i przy różnych okazjach w zaprzyjaźnionych z Fundacją instytucjach.