Metropolia Jest Okey: Wobec Przestrzeni

Kultura, Gdańsk

Data 16.01.2013 10:00-27.01.2013 18:00
Miejsce Centrum Św. Jana
Miejscowość Gdańsk

„Wielowiekowa przestrzeń, fizycznie ograniczona murami kościoła św. Jana, przesycona jest znaczeniami historycznymi, symbolicznymi, artystycznymi, religijnymi... W tym miejscu miały miejsce zdarzenia różnej wagi, tu grzebano znamienitych obywateli miasta i jego obrońców, tu wybuchały pożary i zapadały decyzje o znaczących skutkach społecznych. Jego rozwój podlegał ograniczeniom politycznym. Częścią kościoła była biblioteka z jej intelektualną zawartością, miały tu także miejsce akty nienawiści i przemocy w czasach pogardy i zniszczenia. Świątynia była wreszcie sceną filmów wojennych, sceną teatralną, magazynem historii własnej i miasta. Zmieniali się gospodarze kościoła, a wraz z nimi jego przestrzeń wypełniała się innymi symbolami, innymi przedmiotami kultu. Każdy z tych faktów nadawał tej przestrzeni nowych znaczeń, określał nowy metafizyczny wymiar.

Wprowadzamy do wnętrza współczesną sztukę, nie podlegającą ograniczeniom, będącą owocem zmagań artystów z ich wewnętrznymi niepokojami, stawianymi sobie pytaniami, z ich estetycznymi kanonami i fascynacjami. Sztukę płynącą częściowo z serca, częściowo z rozumu, będącą wyrazem stosunku do współczesnego świata, wyrazem pamięci o historii i doświadczeniach pokoleń, świadectwem indywidualnych oczekiwań i dążeń.

Jak znajdą się w tej przestrzeni dzieła artystów czerpiących inspirację z dowolnych źródeł, niezależnych wyznaniowo, tworzących z własnej potrzeby, nie na zamówienie, ale w określonym czasie i w określonym środowisku kulturowym? W jaki sposób ją zmienią, jakich nadadzą jej znaczeń? Jak wreszcie otoczenie wpłynie na odbiór dzieł? Które z nich będą niezależne, które zespolą się z duchowością przestrzeni, przywoływaną i narzucaną kształtem murów?” (fragm.. katalogu) Grażyna Kunicka

Z okazji Festiwalu Metropolia jest Okey mamy przyjemność przedstawić Państwu prace trójmiejskich artystów rzeźby, ceramiki i włókna. Centrum św. Jana kolejny raz zainspirowało artystów swoim niepowtarzalnym wnętrzem i skryje w swych zakamarkach prace kilkudziesięciu metropolitalnych artystów. Zaproszeni twórcy reprezentują trzy pokolenia, stosujących w swojej twórczości rozwiązania zarówno tradycyjne jak i niekonwencjonalne.