Galeria Wejherowskie Klamoty Edycja III

Inne, Wejherowo

Data 03.12.2022 09:00
Miejsce EkoFabryka
Adres Fabryczna 10
Miejscowość Wejherowo 84-200
Bilety -
W sobotę 3 grudnia EKOFABRYKA zaprasza na trzecią edycję Galerii Wejherowskie Klamoty.
Galeria będzie czynna od 9 do 14.
Cały dochód ze sprzedaży przedmiotów do ponownego użycia zasili konta Organizacji Pożytku Publicznego oraz Fundacji.
Szczegóły funkcjonowania Galerii:
http://zukwejherowo.pl/galeria-wejrowsczi-klamote
Do zobaczenia w EKOFABRYCE przy ul. Fabrycznej 10.
 
W sobòtã 3 gòdnika EKOFABRYKA rôczi na trzecą edicjã Galerie Wejrowsczé Klamòtë.
Galeriô mdze òdemkłô òd 9 reno do 2 pò pôłnim.
Wszëtczé dëtczi za przedóné do pòstãpnégò ùżëcégò zachë jidą na kònta Òrganizacjów Spòlëznowégò Pòżëtkù ë Fùndacjów.
Wicy wiadłów ò fąksjonérowanim Galerie na: http://zukwejherowo.pl/galeria-wejrowsczi-klamote