XIII Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich "Wieżowisko"

Kultura, Gniewino

Data 17.05.2022 10:00
Miejsce Gniewino
Miejscowość Gniewino

Przegląd skierowany jest do amatorskich zespołów teatralnych i kabaretowych działających przy szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich, uczelniach, instytucjach kultury, stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych oraz grup i twórców niezależnych.