Wybrane fragmenty z powieści Henryka Sienkiewicza "Ogniem i mieczem"

Kultura, Kierzkowo

Data 30.04.2022 17:00
Miejsce Dom Sołecki "Sabina" w Kierzkowie
Miejscowość Kierzkowo

Amatorska Grupa Teatralna "We Dworze" przedstawi wybrane fragmenty z powieści Henryka Sienkiewicza "Ogniem i mieczem". Na gości będzie czekał poczęstunek, a po występie odbędzie się przelot gołębi hodowlanych Choczewskiej Sekcji Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.