Spichlerz Sztuki Wejherowo 2021

Kultura, Wejherowo

Data 01.10.2021 18:00
Miejsce Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Miejscowość Wejherowo
Bilety wstęp wolny

W tym roku lokujemy się w podziemiach Pałacu Wejherowskiego, korzystając z gościnnych progów  Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.

„Spichlerz Sztuki Wejherowo" to działania niezależnych artystów, których wynikiem są coroczne wystawy i akcje organizowane już od roku 2012, w których staramy komunikować się w języku sztuki z otaczającym nas światem.  Akcje-wystawy na początku odbywały się w obiektach XIX wiecznego spichlerza i młyna  w Wejherowie, a od paru lat we współpracy z Muzeum w pięknym wejherowskim Parku i w samym budynku Pałacu.

Spichlerz jako budynek służy do przechowywania ziarna, nasz „spichlerz” w sferze niematerialnej od samego początku funkcjonuje jako platforma spotkań i zmienny zbiór ludzi, pomysłów, które kiełkują kolejnymi działaniami. Nasze akcje są rezultatem bezpośredniego spotkania artystów różnych dziedzin, wspólnej lub indywidualnej pracy, zderzenia różnorodnych postaw artystycznych i sumowania energii. Dotychczas w ramach naszych corocznych wydarzeń gościliśmy w Wejherowie ponad stu świetnych artystów: malarzy, rzeźbiarzy, grafików, fotografów, filmowców, performerów i muzyków.

Zawsze szanujemy przestrzeń, w której się znajdujemy i dlatego wystawa nosi tytuł „adaptacja do miejsca”. Każdy z niżej wymienionych artystów przygotowuje pracę nawiązującą (formalnie, treściowo, historycznie lub w inny sposób) do zastanego miejsca, czyli piwnic Pałacu w Wejherowie.  (artW)

 

Artyści:

Marek Arcimowicz, Anna Baranowska, Bartek Glaza, Zbyszek Gorlak, Maciej Kotłowski, Adriana Majdzińska, Ania Oparkowska, Marta Papierowska, Czesław Podleśny, Bartosz Skwarło, Anna Sobolewska, Kasia Swinarska, Dobrochna Walicka, Artur Wyszecki.