Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego 2020 w Żarnowcu

Inne, Żarnowiec

Data 12.09.2020 00:00-19.09.2020 00:00
Miejsce Opactwo Benedyktynek
Miejscowość Żarnowiec

12 września 2020 g. 16.oo Park Kulturowy OSADA ŁOWCÓW FOK w Rzucewie

WERNISAŻ wystawy fotograficznej pt. Inwentaryzacja SKARBCA BENEDYKTYNEK w Żarnowcu 3. etap

13 września 2020 g. 16.oo Zamek w Krokowej

WERNISAŻwystawy fotograficznej pt. Inwentaryzacja SKARBCA BENEDYKTYNEK w Żarnowcu 3. etap

14-19 września 2020  g. 16.oo-17.15 Opactwo Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu      

„Drzwi otwarte” w SKARBCU Benedyktynek w Żarnowcu

20 września 2020 g. 10.oo-13.oo krużganki d. opactwa cysterek i benedyktynek żarnowieckich; Parafia w Żarnowcu

WERNISAŻ wystawy fotograficznej pt. Inwentaryzacja SKARBCA BENEDYKTYNEK w Żarnowcu 3. etap

POCZĘSTUNEK „…z benedyktyńskiej spiżarni i ogrodu”

prezentacja nagrań CHORAŁU w wykonaniu mniszek benedyktynek żarnowieckich

od 19 września 2020 wirtualnie: www.benedyktynki-zarnowiec.pl

         krótkie REPORTAŻE ze zwiedzania SKARBCA benedyktynek

PANEL DYSKUSYJNY pt. Miejsce ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad zabytkami wśród priorytetów aktywności wspólnej społeczności lokalnej