Politycy nie zabijajcie polskich mediów

Jak stworzyć sklep który klienci pokochają ?

Inne, Rumia

Data 23.11.2019 09:00
Miejsce Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Adres Mickiewicza 49
Miejscowość Rumia 84-230

Cykl wydarzeń Rumska Szafa Otwarta skłoniła już wiele osób do aktywnego działania w zakresie sprzedaży rzeczy używanych. Wiemy jednak, że dzięki temu w niejednej duszy zagrała melodia, która wzbudza chęci rozwinięcia takiej aktywności w pełni sprawny i efektywny biznes. Wychodzimy na przeciw takim przedsiębiorczym chęciom! Wraz z Aleksandrą Harasiuk, brokerem eksportowym w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych z Rumi zaprasza was na krótkie i efektywne szkolenie z przygotowania do sztuki handlowania.

Niedoceniana rola przygotowań - czyli zaplanowania wystroju, kolorów, wykorzystania technologii oraz rozwiązań podpowiadanych przez neurobiologów - powoduje, że w konkurencji z markowymi sklepami mniejsi przedsiębiorcy tracą. W czasie spotkania porozmawiamy o tym, co zrobić, by zachwycić klientów w dzisiejszych wymagających czasach i być atrakcyjnym nawet wobec sklepów internetowych.

O sztuce i sztuczkach opowie sama Aleksandra Harasiuk, broker eksportowy w Agencji Rozwoju Pomorza SA. Jest absolwentką warszawskiej Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji i studiów zarządzania i marketingu. W ramach działalności "Good At Service" przygotowywała i wdrażała kompleksowe rozwiązania związane z obsługą klienta - sprzedaży, komunikacji, technologii. Fanka neurobiologii i socjologii, kultury biznesowej i handlowej oraz polskich przedsiębiorców z lat 20 ubiegłego wieku. W organizacji Pracodawcy Pomorza SA przewodniczyła Sekcji Handlu i Usług, tam też zainicjowała powstanie Platformy Przedsiębiorczości im. Henryka Kaczmarka-Kanolda, w ramach której zachęcała przedsiębiorców do uczestnictwa w lekcjach przedsiębiorczości z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2015 założyła w Gdańsku "Lean in Pomorskie", koło amerykańskiej organizacji non-profit Sheryl Sandberg (COO Facebooka), której celem jest wspieranie kobiet w realizacji zamierzeń prywatnych i zawodowych. Obecnie pełni funkcję brokerki eksportowej w Agencji Rozwoju Pomorza, gdzie przygotowuje małe i średnie firmy do działań sprzedażowych zagranicą.

Program szkolenia:

23 listopada 2019 (sobota), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi, ul. Mickiewicza 49 (antresola na 1 piętrze)

godz. 9:00 - 10:00 (przed Mikołajkową Rumską Szafą Otwartą).

Koszt szkolenia: 20 PLN płatne przelewem. Jest to koszt wynikający z faktycznych kosztów ponoszonych przez organizatorów, nie stanowiący zysku dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych. Po zarejestrowaniu się (rejestracja jest bezpłatna: https://evenea.pl/event/jakstworzycsklep/) prosimy o opłacenie szkolenia. Gdy wpłata wpłynie na konto SLA, otrzymają Państwo email z potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu. Szczegóły płatności w regulaminie poniżej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zespół Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych

Regulamin szkolenia:

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez rejestrację na stronie https://evenea.pl/event/jakstworzycsklep
Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona. O przyznaniu miejsca decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty na podane konto w ciągu 3 dni roboczych.

Po zarejestrowaniu na stronie https://evenea.pl/event/jakstworzycsklep uczestnik powinien uiścić opłatę w wysokości 20 złotych na konto: 72 1750 0012 0000 0000 3753 4315 (BNP Paribas) tytułem: Opłata za szkolenie. Właściciel konta: Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych.

Brak wpłaty w ciągu 3 dni roboczych oznacza rezygnację z zarezerwowanego miejsca.

Jeśli po opłaceniu miejsca uczestnik chce z niego zrezygnować, należy zgłosić to na adres e-mail: [email protected]. Każdy uczestnik przed wejściem na antresolę MOSiR w dniu wydarzenia okazuje mail od Organizatorów z potwierdzeniem udziału w szkoleniu. (wydruk lub na urządzeniu elektronicznym).

Szkolenie odbędzie się, jeśli zarejestruje się na nie więcej niż 15 osób. W przypadku, gdy z uwagi na niewystarczającą liczbę uczestników szkolenie nie odbędzie się, opłata zostanie zwrócona Państwu na konto.

RODO:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych z siedzibą w Rumi, ul. Wybickiego 10, zwane dalej SLA. Administratorem danych osobowych, o których mowa powyżej jest SLA.

W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zawiadomienie Administratora w formie wiadomości e-mail bądź pisemnej.

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem koniecznym, jeśli Uczestnik chce wziąć udział w wydarzeniu.
Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celu realizacji wydarzenia, w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w celach analitycznych i statystycznych, a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. W razie wyrażenia odpowiedniej zgody dane będą przetwarzane także w celu komunikacji marketingowej e-mailem oraz SMS/MMS/telefonicznie.
Wyrażenie zgody jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem SLA, z tytułu wykorzystywania wizerunku głosu/nagrań/ wypowiedzi.

Rejestracja na wydarzenie jest automatycznie traktowana jako zgoda na postanowienia powyższego regulaminu.