II POWIATOWA LICEALIADA W CROSSFIT 2019

Sport, Wejherowo

Data 10.04.2019 10:00
Miejsce Sala Gimnastyczne Powiatowego Zespołu Szkół nr 3
Adres Budowlanych 2
Miejscowość Wejherowo 84-200

 

II POWIATOWA LICEALIADA

W CROSSFIT 2019

 

 

 

Regulamin

 

 

I. CEL

- integracja młodzieży szkół powiatu wejherowskiego

- kontynuacja realizacji celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego

- zachęcenie młodych ludzi do prowadzenia zdrowego trybu życia, zarówno poprzez wysiłek fizyczny jak i zdrowe odżywianie

- popularyzacja sportu wśród młodzieży

- podnoszenie sprawności fizycznej wśród młodzieży

 

Wychodząc naprzeciw aktualnym trendom sportowym oraz potrzebom młodzieży, rywalizacja odbędzie się w konkurencjach crossfit, które łączą zalety treningu siłowego i kondycyjnego. Podczas zawodów odbędzie się prezentacja dotycząca zdrowego odżywiania. Planowany jest również dietetyczny poczęstunek dla zawodników, opiekunów i obsługi zawodów.

 

II. ORGANIZATOR

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie oraz Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie

 

III. TERMIN I MIEJSCE

10 kwietnia 2019 godz. 10:00

sala gimnastyczna Powiatowego Zespołu Szkół nr 3, ul. Budowlanych 2,

84-200 Wejherowo

 

IV. UCZESTNICTWO

- Każda szkoła ma prawo zgłosić maksymalnie trzech chłopców i maksymalnie 2 dziewczyny z roczników 1999-2002, , przy czym konkurencje rozgrywane będą w kategorii dziewcząt i chłopców bez podziału na roczniki

- Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną

- Każdy zawodnik musi posiadać zgodę opiekuna prawnego do wystąpienia w zawodach oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

 

 

 

 

 

 

V. KONKURENCJE

Eliminacje:

1. Konkurencje na czas:

-przysiady z piłką lekarską: 40powtórzeń chłopcy (piłka 8 kg)/30 powtórzeń dziewczęta(piłka 4 kg)

 

-box jump (skoki lub wejścia na podwyższenie 50cm): 25 powtórzeń chłopcy/15 powtórzeń dziewczęta

 

-brzuszki przy drabince z piłką lekarską:

40 powtórzeń chłopcy (piłka 8 kg)/30 powtórzeń dziewczęta(piłka 4 kg), piłka dotyka drabinki między nogami i podłogi za głową)

- padnij powstań oraz martwy ciąg czyli przeskok z pozycji stojącej obunóż do pozycji podporu przodem, powstania i wyskoku w górę obunóż (burpee) na zmianę z martwym ciągiem (30kg dziewczęta, 40kg chłopcy) następującej konfiguracji:

10 burpees – 1 x martwy ciąg

9 burpees – 2 x martwy ciąg

8 burpees – 3 x martwy ciąg

7 burpees – 4 x martwy ciąg

6 burpees – 5 x martwy ciąg

 

Pierwsza konkurencja finałowa:

-deska na czas (plank)

 

Druga konkurencja finałowa: 

- podciąganie na drążku (ilość powtórzeń) –chłopcy

- podciąganie kolan do łokci (ilość powtórzeń)- dziewczęta 

 

Wszystkie konkurencje zostaną zaprezentowane przez Sędziego.

      

VI. ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI

Zawodnicy startują we wszystkich konkurencjach eliminacyjnych, do konkurencji finałowych przechodzi 5 zawodników z najlepszą punktacją.

Punkty przechodzą z eliminacji do finałów, wygrywa zawodnik, który dotarł do finału i zdobył największą ilość punktów. 

 

VII. PUNKTACJA

Każda z konkurencji punktowana jest osobno. Punkty przyznaje się zależnie od zajętego miejsca.

 

 

 

 

 

 

VIII. ZGŁOSZENIA  DO ZAWODÓW

Zawodnicy są zgłaszani przez nauczycieli szkół powiatu wejherowskiego.

Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na adres mail: [email protected]

Termin przyjmowa­nia zgłoszeń upływa w dniu 30 marca 2018 roku.

Kontakt: Justyna Dzięgielewska – nr tel. 505573191,

Magdalena Kubicz – nr tel. 608619888.

 

 

IX. SPRAWY FINANSOWE

- koszty przejazdu ponoszą ekipy we własnym zakresie.

- uczestnicy zawodów ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie

 

X. NAGRODY

- Za pierwsze trzy miejsca w kategorii dziewcząt oraz w kategorii chłopców zawodnicy otrzymają medale i dyplomy.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprawy nieujęte regulaminem będzie rozstrzygać Organizator oraz Sędzia Główny zawodów.