Re-Akcje 5

Kultura, Gdańsk

Data 01.01.2018 00:00-15.01.2018 00:00
Miejsce ASP Rzeźby i Intermediów
Adres pl. Wałowy 15 (Gmach Małej Zbrojowni)
Miejscowość Gdańsk
Bilety wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy na wystawę projektu RE-AKCJE 5, na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

RE-AKCJE były projektem na zaktywizowanie studentów Międzywydziałowego Instytutu Nauk o Sztuce ze specjalności - krytyka artystyczna, do podejmowania prób pisania o pracach kolegów i koleżanek z poszczególnych Wydziałów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Najważniejszym aspektem projektu jest współpraca - studentów między Wydziałami, Pracowniami, w których się kształcą, wyjście poza znany teren, zatrzymanie się przy pracy nieznanego kolegi, czy koleżanki. Jest to również próba wkładu: czym żyje Akademia, jakie ma możliwości w tzw. "potencjale ludzkim".

Nie był to jednak pomysł zamknięty i ograniczający się tylko do przyszłych krytyków, bo jak powiedział Emil Cioran: "Łatwiej pisać, gdy ma się za temat coś innego niż samego siebie". I tak się też okazało, studenci innych kierunków, chcą i piszą teksty o pracach kolegów. Nie są to wprawdzie wypracowania, czy recenzje krytyczne, ale nasz pomysł nie ma celów edukacyjnych. Bliższe nam jest myślenie o poszerzaniu światopoglądu oraz wzbogacaniu narzędzi przyszłych kreatorów kultury (i sztuki). Dlatego za trafny uznajemy slogan wymyślony razem z Justyną Machnio "SPÓJRZ WYBIERZ NAPISZ WYSTAW", teraz moglibyśmy dodać inny podtytuł - wystawa poszukujących twórców i świadomych krytyków.

W tym roku RE-AKCJE organizowane są wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie oraz Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.

Miejsce: Mała Zbrojownia/ Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku; Plac Wałowy 15/16 Pomysłodawca i koordynator projektu: Anna Włodarska