Ministerstwo Anomii. Przypadek wspólnot, które nie mają ze sobą nic wspólnego

Kultura, Gdańsk

Data 01.01.2018 00:00-28.01.2018 00:00
Miejsce CSW Łaźnia
Adres Jaskółcza 1
Miejscowość Gdańsk

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 1 zaprasza na wystawę "Ministerstwo Anomii".

Ministerstwo Anomii jest organizacją badawczą o charakterze międzynarodowym; powstało z ruchów anomistycznych, działających i zwalczanych na przestrzeni wieków z różną intensywnością. Celem prekursorów było kwestionowanie normatywnego i moralnego ładu napotykanych modeli społecznych.

Obecnie MA tropi i analizuje stany anomii w nowej rzeczywistości, gdzie system norm jest zdezintegrowany i konfliktowy, a jednostki niezdolne przystosować się do sprzecznych wymogów życia społecznego. MA opracowuje jego nowe "regulatory", zbiera informacje, przeprowadza testy oraz tajne operacje. Aktywność MA często umyka uwadze z racji radykalnej dyskrecji i niejednoznaczności metod działania.

Wystawa: 1 grudnia 2017-28 stycznia 2018, I piętro