Projekt 'Teatralnym kluczem'

Kultura, Rumia

Data 11.05.2016 00:00-31.05.2016 00:00
Miejsce Stacja Kultura
Adres ul. Starowiejska 2
Miejscowość Rumia
Bilety Zapisy mailowo

Zajęcia edukacyjno-teatralne pt. "Teatralnym kluczem" są przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej uczęszczającej do rumskich szkół.

Pomysł powstał w wyniku rozmów z osobami zaangażowanymi w kreowanie życia kulturalnego w Rumi oraz pedagogami, na co dzień pracującymi z młodymi ludźmi. Najważniejszym punktem projektu jest zachęcenie i zaangażowanie młodzieży do spędzania czasu w sposób interesujący, twórczy i odkrywczy, uczestnicząc w adekwatnych do ich zainteresowań zajęciach w miejscu promującym szeroko rozumianą kulturę. Propozycja zajęć ma również służyć nauczycielom, wspomóc ich w empirycznym podejściu do zjawisk kultury wysokiej.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu 4 spotkań dla grup uczniów z gimnazjum i z liceum. Zajęcia mają charakter dwumodułowy – składają się będą z elementu teoretycznego (wykład, prezentacja) oraz pracy warsztatowej związanej z tematem spotkania. Wszystkie zajęcia poprowadzą pasjonaci, twórcy teatru z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą, między innymi Krzysztof Baliński (aktor, tancerz, choreograf, czynnie współpracuje z Teatrem Narodowym w Warszawie, Krzysztof Rekowski (reżyser, absolwent PWST w Krakowie), Dorota Wolter i Anna Rekowska (absolwentki pedagogiki UG oraz Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie ).

INFORMACJE/ Zapisy: Mailowo: [email protected]

Telefonicznie: Anna Rekowska 510 082 301, Dorota Wolter 502 895 493