Wystawa - Aleksander Majkowski

Kultura, Wejherowo

Data 12.03.2016 00:00-31.12.2016 00:00
Miejsce Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
Adres Zamkowa/2a
Miejscowość Wejherowo

Wystawa poświęcona życiu i twórczości Aleksandra Majkowskiego (1876-1938 r.).

Sala pierwsza

W świadomości prawie każdego Kaszuby, A. Majkowski funkcjonuje jako wybitny pisarz, autor powieści Żece i przigode Remusa, redaktor i wydawca czasopism, m. in. Gryfa, Drużby - dodatku do Gazety Gdańskiej, przywódca ruchu młodokaszubskiego, działacz społeczno-polityczny, natomiast niewielu wie o jego pasji muzealnej, kolekcjonerskiej i fotograficznej. Na ekspozycji pokazujemy te mniej znane dziedziny jego zainteresowań. Po raz pierwszy prezentujemy oryginalne dokumenty z lat 1912-1914, dotyczące powołania przez niego Muzeum Kaszubsko-Pomorskiego w Sopocie: odezwy, prośby o nadsyłanie eksponatów, korespondencje, afisze informujące o otwarciu tej placówki, pierwsze inwentarze-spisy pozyskanych muzealiów a przede wszystkim ocalałe zbiory (naczynia fajansowe, srebra, figurki porcelanowe).

Sala druga

Sala zaaranżowana na salonki, w którym prezentowane są meble z przełomu wieków XIX/XX, będące kiedyś własnością rodziny Majkowskich, a pochodzące z ich willi „Erem” w Kartuzach. Ekspozycję wzbogacają fotografie pisarza i jego żony Aleksandry, liczne zdjęcia rodzinne m.in. dzieci: Damroki, Barbary, Witosławy i Mestwina. Na szczególną uwagę zasługują: portret Aleksandry, namalowany przez znanego artystę Wacława Szczeblewskiego (1888-1965) i portret jej ojca Aleksandra Komorowskiego, pędzla Antoniego Piotrowicza (1869-1923) oraz zegar stojący z pocz. XIX wieku, z emaliowaną tarczą, na której przedstawiano biblijną scenę „Sądu Salomona”.