Pucki PUP zaprasza bezrobotnych, którzy chcą założyć działalność

Inne, Puck

Data 23.09.2015 10:00
Miejsce Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
Adres ul. Elizy Orzeszkowej 7
Miejscowość Puck
Bilety Wstęp wolny

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprasza na spotkanie informacyjne osoby bezrobotne, które planują ubiegać się w 2015 roku o środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Spotkanie informacyjne dotyczące wypełniania wniosków oraz wstępnej oceny planowanych przedsięwzięć odbędzie się 23 września 2015 roku o godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 7, pok. nr 12 (I piętro - Klub Pracy).

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wcześniejsza rejestracja, której można dokonać u doradcy tel. 58 673 10 24.

Wnioski w ramach RPO WP 2014-2020, Poddziałanie 5.1.1 składać mogą osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku, dla których został ustalony profil pomocy II, powyżej 30 roku życia, należące co najmniej do jednej z następujących grup:

  • kobiety

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,

  • osoby z niepełnosprawnościami,

  • osoby długotrwale bezrobotne, tj. pozostające bez pracy od co najmniej 12 miesięcy,

  • osoby o niskich kwalifikacjach tj. do średniego wykształcenia włącznie.