XVI edycja Ogólnopolskiego konkursu prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona

Kultura, Wejherowo

Data 15.08.2015 16:08
Miejsce Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Miejscowość Wejherowo

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ogłasza XVI edycję Ogólnopolskiego konkursu prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona. W bieżącym roku wprowadzono dodatkową kategorię - poezja. Oczekujemy na prace:

  1. opowiadanie lub esej w języku kaszubskim - praca konkursowa nie może zawierać mniej niż 18 tys. i nie więcej niż 70 tys. znaków wraz ze spacjami.

  2. utwór poetycki w języku kaszubskim (poemat) – praca konkursowa musi zawierać minimum 3 strony maszynopisu (60 wersów). Kategoria ta w tym roku dedykowana jest postaci ks. Leona Heyke. Współorganizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr Leona Heyke.

Prace w czterech egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone godłem (pseudonimem), umieszczonym także w zaklejonej kopercie, w której autor podaje swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Dodatkowo należy dołączyć wersję pracy na płycie CD.

Twórca może wziąć udział tylko w jednej z kategorii Konkursu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie do 15 sierpnia 2015 r. niepublikowanych wcześniej prac na adres:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,

ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo.

Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs im. Jana Drzeżdżona.

Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do Konkursu utworów na okres 2 lat od momentu złożenia pracy, na następujących polach eksploatacji:

  • wydanie drukiem (wersja papierowa i elektroniczna),

  • audiobook,

  • adaptacja muzyczna i teatralna,

  • media społecznościowe,

  • w działalności statutowej Muzeum.

Organizator przewiduje przyznanie nagród finansowych.

Organizator zastrzega sobie prawo pierwodruku przysłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia oraz prawo przejęcia ich do zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Organizator nie odsyła prac.

Zakończenie konkursu i wręczenie nagród planowane jest we wrześniu br. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej: www.muzeum.wejherowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (58) 672-29-56, (58) 736-18-21, e-mail: [email protected], p. Aleksandra Sielicka