Gdańska Jesień Pianistyczna w Filharmonii Bałtyckiej

Marek Trybański/TTM
19 listopada 2021