Rondo przy ul. Strzeleckiej z nazwą Krukowe Bractwo Strzeleckie

Daniel Zaputowicz/TTM
18 października 2021