Przekazanie serca na nakrętki w Gowinie

Fot. Anna Grzymkowska
11 września 2021