26.08.2022 16:30 0 AB/TTM

Goście z Łotwy, Rumunii, Grecji i Turcji przyjechali do Mostów

Fot. Marek Trybański/TTM

Uczniowie i nauczyciele z europejskich państw przyjechali do gminy Kosakowo, by poznać region, szkoły i aby zintegrować się z miejscowymi uczniami. Inicjatywa odbyła się w ramach projektu „Ja – aktywny i odpowiedzialny turysta teraz, mądry i zaradny gospodarz swojego regionu w przyszłości”.

Goście z zagranicy byli w gminie Kosakowo w dniach 22-26 sierpnia. W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Mostach została liderem projektu, dlatego też uczniowie z członkowskich krajów.

Partnerami naszego projektu są cztery szkoły z czterech państw, pandemia nam zablokowała realizację projektową, przedłużyliśmy go o jeden rok co umożliwiło nam dzisiejsze spotkanie i realizację wszystkich założonych celów, w tym mobilności. Projekty przynoszą bardzo wiele, próbujemy naszych uczniów do tego żeby byli świadomymi mieszkańcami korzystającymi z dóbr na terenie gminy Kosakowo - mówi Anna Szymborska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach.

Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM Fot. Marek Trybański/TTM

W sumie z projektu skorzystało prawie 50 uczniów.

Jest to też wspaniała promocja naszej gminy, dzięki tym wymianom, za granicą mieszkańcy może po raz pierwszy usłyszeli o gminie Kosakowo. Projekt się udał, z czego się cieszymy, myślę, że to nie ostatnia nasza inicjatywa - informuje Marcin Kopitzki, zastępca wójta gminy w Kosakowie.

Podczas pobytu goście odwiedzili m.in. Rewę, Mechelinki, Gdynię, Gdańsk czy Malbork.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...