27.09.2021 12:06 0 mat.pras.

Przechodzą przez tory w miejscach niedozwolonych i powodują wypadki

Zdjęcie ilustracyjne/ Źródło: pixabay.pl

Ruszyła druga edycja Kampanii Kolejowe ABC. 23 września podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako odbyła się uroczysta inauguracja kampanii edukacyjnej Urzędu Transportu Kolejowego promującej bezpieczne zachowanie na dworcach, w pociągach oraz w pobliżu torów kolejowych. Nosorożec Rogatek, bohater Kampanii Kolejowe ABC może liczyć na wsparcie kolejarzy. W trakcie inauguracji Prezes UTK podpisał porozumienia o współpracy ze wszystkimi przewoźnikami pasażerskimi i Fundacją Grupy PKP.

Do tej pory w pierwszej edycji Kampanii Kolejowe ABC w wyjątkowych zajęciach edukacyjnych wzięło udział blisko 20 tys. dzieci z ponad 700 placówek oświatowych. Spoty z nosorożcem Rogatkiem promujące bezpieczeństwo na kolei obejrzały miliony widzów. Po sukcesie pierwszej odsłony Kampanii Urząd Transportu Kolejowego postanowił rozszerzyć prowadzone działania edukacyjne. Do końca 2023 roku przeprowadzone zostaną lekcje dla kolejnych 10 tys. dzieci. Zaplanowana została również intensywna kampania medialna obejmująca szeroko zakrojone działania min. w telewizji, kinach, internecie, radiu czy w pobliżu dworców. Będzie ona skierowana nie tylko najmłodszych, ale także dorosłych odbiorców. Poza tym przewidziano rodzinne pikniki edukacyjne z nowoczesnymi atrakcjami, liczne konkursy oraz inne aktywności.

Ważne jest poszerzenie grupy odbiorców, dotarcie do kolejnych placówek edukacyjnych oraz zwiększenie udziału rodziców i opiekunów w zakresie nauki właściwych reakcji na terenach kolejowych. Naszym celem jest również wywołanie dyskusji społecznej wokół tematu bezpieczeństwa na kolei. Dlatego uznaliśmy, że należy kontynuować działania na większą skalę niż dotychczas – podkreśla Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

23 września w Gdańsku podczas konferencji odbywającej się w ramach Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podpisał porozumienia o współpracy w zakresie promowania bezpieczeństwa z przedstawicielami rynku kolejowego. Arriva RP, Fundacja Grupy PKP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, POLREGIO, PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Szybka Kolej Miejska w Warszawie oraz Warszawska Kolej Dojazdowa będą wpierały Kampanię Kolejowe ABC, szerzyły wartości i wzorce odpowiedniego zachowania się na terenach kolejowych.

Pierwsza edycja Kampanii Kolejowe ABC pokazała, że dzieci są zainteresowane zarówno tematem bezpieczeństwa na kolei, jak i formułą prowadzonych zajęć. Sam temat spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród Polaków. Spoty emitowane w telewizji miały zasięg ponad 23 mln odbiorców, w internecie obejrzano je ponad 25 mln razy, a w kinach zobaczyło ponad 8 mln osób.

Dane za ten rok wskazują, że ponad 70% wypadków na sieci kolejowej to zdarzenia z osobami przechodzącymi przez tory w miejscach niedozwolonych. Na te wypadki system kolejowy ma naprawdę znikomy wpływ, dlatego tak ważna jest edukacja już od najmłodszych lat. Jestem przekonany, że kontynuacja Kampanii Kolejowe ABC pozwoli w wymierny sposób zwiększyć bezpieczeństwo na polskiej kolei – stwierdza Ignacy Góra.

Łącznie w ramach obu projektów w zajęciach edukacyjnych weźmie udział 31 tysięcy dzieci z ponad 1000 placówek z całej Polski. Kampania Kolejowe ABC II jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość projektu to 60 mln zł, z czego 51 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej www.kolejoweabc.pl.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...