24.09.2021 15:00 0 WH/UG w Kosakowie

Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Dębogórzu - ogłoszono przetarg

Źródło: UG w Kosakowie

Gmina Kosakowo ogłosiła, że ruszył przetarg na przebudowę i remont stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego w Dębogórzu. Ponadto powstanie instalacja centralnego systemu monitoringu SUW dla gminy Kosakowo.

W gminie Kosakowo, w czasie letnich upałów dochodzi do sytuacji, w której mieszkańcy borykają się z problemem niskiego ciśnienia bądź braku bieżącej wody w kranie. Realizowane inwestycje z pewnością przyczynią się do poprawy warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców naszej gminy – zwracają uwagę gminni urzędnicy.

Przypomnijmy, że zmodernizowano hydrofonię w Mostach, Kosakowie i Suchym Dworze. Kolejnym punktem prac jest Dębogórze. Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji, gdzie planuje się:

— kompletne wyposażenie technologiczne automatycznej stacji uzdatniania wody w istniejącym budynku;

— automatyzację pracy SUW (szafa zasilająco – sterująca);

— kompletną instalację hydrauliczną wewnętrzną;

— zestaw pomp dystrybucyjnych – Q=100m3/h, przy p =50 m H2O;

— zestaw do dezynfekcji wody;

— dostawę i montaż zewnętrznego zbiornika retencyjnego (V=100 m3);

— montaż rurociągów – od istniejącej SUW do zbiornika retencyjnego, od zbiornika do zestawu pompowego;

— wymianę instalacji elektrycznej, montaż instalacji oświetlenia, montaż grzejników  konwekcyjnych elektrycznych, wykonanie instalacji osuszania powietrza w hali SUW;

— prace budowlane w budynku SUW;

— instalację centralnego systemu monitoringu i zarządzania pracą stacjami uzdatniania wody i pompowniami wody dla gminy.

Działania są elementem długofalowej polityki inwestycyjnej w poprawę zaopatrzenia w wodę w gminie.

Gmina planuje kolejne modernizacje polegające na wybudowaniu dodatkowych studni głębinowych, zwiększeniu możliwości wydobycia wody oraz budowie dodatkowych stacji podnoszenia ciśnienia. Po zwiększeniu możliwości wydobycia wody możliwe będzie wykonanie przebudowy głównych odcinków sieci wodociągowej, umożliwiając transport wody w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości – czytamy na stronie urzędu gminy.

Dotychczasowe nakłady finansowe w tym zakresie na przestrzeni lat 2018 – 2021 wyniosły 2,73 mln złotych.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24