29.10.2020 10:30 8 raz/UM Wejherowo

Wejherowo: Rozmawiali o przebudowie ulicy Budowlanych

fot. UM Wejherowo

Przebudowa ulicy Budowlanych w Wejherowie coraz bliżej? To zależy od pozyskanych dotacji. Po jej modernizacji na tej drodze ma być bezpieczniej. W tej sprawie władze miasta spotkały się z przedstawicielami miejscowych przedsiębiorców.

Pod koniec października doszło do spotkania przedstawicieli wejherowskiego ratusza z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Regionalnej Izbie Przedsiębiorców NORDA w Wejherowie. Rozmawiano o projekcie przebudowy ul. Budowlanych w Wejherowie.

W trakcie spotkania omawiano projekt przebudowy tej ulicy, która ma bardzo duże znaczenie dla dzielnicy przemysłowej i znajdującej się w pobliżu działających przedsiębiorstw szkoły. Zarówno szkoła, jak i same przedsiębiorstwa generują duży ruch, co przy braku miejsc postojowych, a także złej jakości nawierzchni, zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego między innymi uczniów i klientów odwiedzających firmy – wyjaśniają wejherowscy urzędnicy.

I dodają, że podczas konsultacji przedsiębiorcy też pewne zmiany w planie zagospodarowania terenu.

Miasto wystąpiło o dofinansowanie przebudowy ul. Budowlanych z kilku źródeł m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin realizacji tej inwestycji będzie zależeć od uzyskania dofinansowania i jego wysokości oraz możliwości finansowych miasta – poinformowała uczestnicząca w spotkaniu zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz.

W ramach planowanej przebudowy istniejącej ulicy Budowlanych powstanie nowa jezdnia o szerokości 7 m wraz z obustronnymi chodnikami, a także jednostronną ścieżką rowerową o szerokości 2 m. Przebudowane zostaną wszystkie istniejące zjazdy indywidualne i publiczne. Wzdłuż nowo projektowanej drogi zostaną wybudowane miejsca postojowe dla ok. 60 samochodów oraz 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Powstanie tutaj nowa sieć oświetleniowa, sieć kanalizacji deszczowej i kanał technologiczny. Skablowana zostanie także istniejąca sieć napowietrzna elektroenergetyczna oraz usunięte zostaną kolizje z istniejącymi sieciami. W rejonie szkoły, dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, wykonane zostaną wyspowe progi zwalniające.

Przebudowa ul. Budowlanych ma na celu również uzupełnienie dwóch inwestycji drogowych: zaprojektowanego połączenia ulicy Przemysłowej z drogą krajową nr 6 przy Powiatowym Urzędzie Pracy oraz drogi powiatowej, tj. ul. Tartacznej, której projektowanie prowadzi Starostwo Powiatowe w Wejherowie – dodali przedstawiciele ratusza.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24