20.10.2020 08:30 1 NW/gdansk.uw.gov.pl

Placówki dla seniorów bezpieczne, z dodatkowymi obostrzeniami

Źródło:pixabay.com

Ministerstwo Rodziny Społecznej razem z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowali zasady działania w czasie pandemii, tak by osoby starsze korzystające z m.in. usług opiekuńczych czuły się bezpieczne. Bardzo ważne jest bowiem zachowanie szczególnie restrykcyjnych zachowań w kontakcie z seniorami, którzy najbardziej narażeni są na zakażenie koronawirusem.

Zależy nam, aby osoby starsze mogły w sposób możliwie bezpieczny korzystać z usług czy zajęć – mówi minister rodzinny i polityki społecznej Marlena Maląg.

To seniorzy są najbardziej narażeni na zakażenie koronawirusem, ale i ciężki przebieg choroby. Ministerstwo Rodziny Społecznej i Główny Inspektor Sanitarny podjęli kroki, by osoby starsze, które uczęszczają do placówek „Senior+” lub korzystają z m.in. usług opiekuńczych mogły czuć się bezpiecznie.

Wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowaliśmy zaktualizowane instrukcje i rekomendacje dla tych placówek. Chodzi oczywiście o maksymalne ograniczenie ryzyka wystąpienia lub rozprzestrzeniania się wirusa. Gorąco apeluję o przestrzeganie wszelkich wytycznych – informuje Marlena Maląg.

Przez pewien czas różne domy i kluby seniorów były zamknięte ze względu na pandemię. Aby tego uniknąć, a żeby wciąż można było mówić o zachowaniu ostrożności – wprowadzono szereg dodatkowych obostrzeń i zasad.

Najnowsze wytyczne dla prowadzących domy i kluby „Senior+” to m.in.:

– tryb pracy rotacyjnej, małe grupy i zmiana godzin pracy

– rekomendacje dotyczące przestrzegania zasad higieny przez personel i osoby starsze

– kontakt telefoniczny i zdalny z uczestnikami

– alternatywne formy realizacji usług

– dowóz posiłków dla seniorów do miejsca zamieszkania

Zależy nam na tym, by seniorzy mogli w bezpieczny sposób korzystać z zajęć – czasem w mniejszych grupach, w trybie zmianowym, a czasem online. Ważne jest natomiast, by osoby starsze nie zostały pozostawione bez wsparcia i kontaktu, by nie czuły się samotne i zagubione – podkreśla minister Maląg.

Zalecenia wystosowano także w kierunku placówek świadczących usługi opiekuńcze, w tym również te specjalistyczne. Sugeruje się m.in. monitorowanie stanu zdrowia osób świadczących usługi i zakaz pracy osób wykazujących objawy przeziębienia lub grypy.

Konieczne jest także monitorowanie sytuacji seniorów korzystających z usług opiekuńczych w dziennych ośrodkach wsparcia, których działalność zastała zawieszona. W przypadku występowania na danym terenie dużej liczby zakażeń, np. w strefach czerwonych, usługi powinny być świadczone tylko w sytuacji bezwzględnej konieczności – wylicza Marlena Maląg.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24