28.02.2020 16:00 0 rp/TTM

Korekta budżetu głównym tematem XVIII sesji Rady Miasta Redy

Fot. Monika Wejer/TTM

Niewiele, bo tylko sześć uchwał pojawiło w porządku obrad XVIII sesji Rady Miasta Redy, która odbyła się w czwartek (27 lutego). Główne punkty dotyczyły zmian budżetowych i planów zagospodarowania przestrzennego.

Zmiany będą dotyczyć przystąpienia do zmiany planów przestrzennych w okolicach ulicy Objazdowej, dotyczy to spadków w pasie drogowym na skraju tej ulicy. Poprawki, które mają być wprowadzone, pozwolą na zabezpieczenie tych miejsc przed gromadzeniem się wód opadowych. Wprowadzono również kilka znaczących zmian budżetowych.

Jedną z nich jest przebudowa fragmentów budynków komunalnych, dotyczy to zaplecza gospodarczego, gdzie znajdują się także toalety i pomieszczenia magazynowe – podkreśla Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza Redy. – Druga zmiana dotyczy zakupy sprzętu AED, czyli defibrylatora.

Fot. Monika Wejer/TTM

Fot. Monika Wejer/TTM

Urządzenie AED znajdzie swoje miejsce w Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie.

Otrzyma go właśnie ta szkoła, która wielokrotnie uczestniczyła w biciu rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej – dodaje Karol Kreft, radny Redy.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24