22.05.2019 12:08 0 mike/mat. pras.

Rusza II Międzynarodowy Kongres 'Rynek Sportu w XXI wieku'

Źródło: Mkrs.pl

W czwartek (23 maja) rozpocznie się II Międzynarodowy Kongres 'Rynek Sportu w XXI wieku'. Organizatorem wydarzenia jest Zakład Zarządzania w Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Do współorganizacji dnia polonijnego zaproszono Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Polski Komitet Olimpijski. Imprez potrwa do soboty (25 maja).

Do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu na skalę europejską zaproszono naukowców, praktyków i polityków.

Jednym z głównych celów, które chcemy osiągnąć, jest wymiana doświadczeń w zakresie profesjonalizacji i komercjalizacji rynku sportu. W przyjętej formule wystąpienia naukowców połączone są z prezentacjami i debatami z udziałem ekspertów, praktyków, którzy osiągnęli sukces w przestrzeni sportowej oraz biznesowej. Stąd kongres posiada ogromny potencjał wizerunkowy, z uwagi na międzynarodowy zasięg medialny i zróżnicowane grupy docelowe, przyczyniając się do promocji uczelni, Gdańska i Polski na arenie międzynarodowej – mówi dr Joanna Jedel kierownik Zakładu Zarządzania w Sporcie.

W ubiegłym roku kongres gościł 200 naukowców, specjalistów i ekspertów z Polski oraz Europy. W bieżącej edycji zaproszenie otrzymali goście zajmujący się na co dzień profesjonalnym rynkiem sportu, w tym marketingiem sportowym, z Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Belgii, Czech, Austrii, Turcji, Słowenii, Ukrainy, Rosji, Szwecji, Finlandii i Danii. Program Kongresu wzbogacony został o panel na temat potencjału sportu polonijnego, w którym udział wezmą przedstawiciele sportowych organizacji polonijnych, Wspólnoty Polskiej, Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Do udziału w panelach dyskusyjnych zaprosiliśmy także przedstawicieli profesjonalnych lig sportowych (Ekstraklasy SA, Polskiej Ligi Siatkówki, Polskiej Ligi Koszykówki).

Tegoroczny program obejmuje zagadnienia i debaty dotyczące zarządzania i ekonomii w sporcie, organizacji i bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, prawa oraz trendów sponsoringu sportowego w Polsce, wyzwań wokół profesjonalizacji i komercjalizacji rynku sportowego oraz e-sportowego w Polsce i na świecie.

Pragniemy zaproponować różne rozwiązania, w ramach których będzie można skutecznie pozyskiwać środki finansowe w sporcie. Poprzez dialog społeczny nauki, biznesu i sportu, chcemy wypracować dobre praktyki dla potencjalnych menadżerów. Należy, poprzez doświadczenia światowe, pokazać, jak należy profesjonalnie zorganizować duże imprezy masowe i na nich zarobić – zaznacza dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS, JM Rektor AWFiS.

II Międzynarodowy Kongres Rynku Sportu został objęty patronatem: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Sportu i Turystyki, Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewody Pomorskiego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Polskiego Związku Piłki Nożnej i Pomorskiego Związku Piłki Nożnej i Ekstraklasy SA.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są najstarszy portugalski Uniwersytet w Porto, biznesowa uczelnia Marketing School for Business IPAM z Portugalii o zasięgu międzynarodowym prowadząca badania z zakresu marketingu sportowego; The Sports Business Institute z Barcelony, który oferuje praktyczne szkolenia biznesowe dla osób aspirujących do pracy i rozwijających swoją karierę sportową, ze szczególnym uwzględnieniem branży piłki nożnej. Międzynarodowe stowarzyszenie IAKS zrzeszające zarządców infrastruktury sportowej.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24