16.05.2019 16:10 3 PM

Wybory do Europarlamentu coraz bliżej. Sprawdź, jak i gdzie głosować

Fot. archiwum

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce ich datę wyznaczono na 26 maja. Będą to czwarte wybory do PE od czasu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Polacy dokonają wyboru 52 spośród łącznej liczby 705 eurodeputowanych, których kadencja wynosi pięć lat.

Prawo głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma każdy obywatel Unii Europejskiej, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat. Każdy głosuje w miejscu stałego zameldowania i z urzędu jest wpisany na listę obwodowej komisji wyborczej. Jeśli jednak nie mieszkamy w miejscu, w którym jesteśmy zameldowani, lub jesteśmy osobami bezdomnymi, mamy dwie opcje. Możemy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w urzędzie gminy, w której znajdujemy się na liście wyborców. Wniosek trzeba złożyć do 24 maja 2019 roku – pisemnie, faksem lub elektronicznie. Druga możliwość to dopisanie się do listy wyborców w gminie, w której mieszkamy lub będziemy przebywać w czasie wyborów – wniosek musimy złożyć w urzędzie gminy najpóźniej do 21 maja 2019 roku.

Jeśli mieszkamy w którymkolwiek kraju Unii Europejskiej i tam chcemy głosować, mamy do wyboru dwie możliwości: głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce albo wziąć udział w wyborach w kraju przyjmującym i głosować na kandydatów startujących w wyborach w tym kraju.

Głosowanie przez pełnomocnika umożliwione jest wyborcom niepełnosprawnym. Wniosek o głosowanie przez pełnomocnika należy złożyć do 17 maja 2019 roku do wójta, burmistrza, prezydenta miasta gminy, w której wyborca wpisany jest do rejestru wyborców. Drugą opcją dla osób niepełnosprawnych jest głosowanie korespondencyjne. 

– Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu – informuje PKW.

Parlament jest przede wszystkim organem prawodawczym, który wspólnie z Radą stanowi akty prawne. Do funkcji prawodawczej Parlamentu należy też współudział w uchwalaniu budżetu oraz udzielanie Komisji absolutorium z jego wykonania. Oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg, ale większość prac legislacyjnych ma miejsce w Brukseli, gdzie mieszczą się również komisje parlamentarne, biura poselskie oraz władze klubów.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24