21.04.2019 11:30 0 raz

We Władysławowie jest bezpieczniej

Archiwum

Policjanci z władysławowskiej placówki podsumowali 2018 rok swej służby. Z opracowania wynika, że wzrasta wykrywalność przestępstw.

"Stałe i systematyczne ograniczenie liczby przestępstw, wzrost wykrywalności oraz zaangażowanie policjantów w zwalczaniu patologii społecznych skutkuje poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców" - czytamy w sprawozdaniu z działalności Komisariatu Policji we Władysławowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Władysławowo.

Jak podkreślają stróże prawa, na terenie Władysławowa i okolic zanotowano ogólny spadek przestępczości, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności sprawców.

W 2018 roku bowiem w Komisariacie Policji we Władysławowie wszczęto 479 postępowań przygotowawczych oraz przeprowadzono 342 postępowania sprawdzające. Odnotowano o 5 mniej postępowań przygotowawczych niż w 2017 roku.

Z kolei wskaźnik wykrywalności przestępstw wyniósł 67.78 procent, to jest wzrostem o 2,30 procent w porównaniu do roku 2017.

Na terenie Władysławowa najczęściej dochodziło do kradzieży mienia, kradzieży w włamaniem uszkodzeń ciała i rzeczy.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24