02.03.2018 15:20 45 mike

Mieszkańcy północnych Kaszub przychylni elektrowni jądrowej

Zdjęcie ilustracyjne/archiwum

Wśród mieszkańców północnej części Kaszub przeważa przekonanie, że budowa elektrowni jądrowej przyniesie więcej korzyści niż szkód. Dotyczy to osób zamieszkujących gminy, w których może być zlokalizowana ta inwestycja. Ogółem budowę popiera 67% badanych.

Takie są wyniki badania sondażowego, które zostało przeprowadzone przez PBS sp. z o.o., w okresie od listopada do grudnia 2017 roku, na zlecenie PGE EJ 1. Badanie realizowano w potencjalnych lokalizacjach elektrowni jądrowej, a więc w gminach Choczewo, Gniewino i Krokowa. Próbę przeprowadzono metodą wywiadów przeprowadzanych w miejscu zamieszkania respondentów, w grupie 1237 osób (gmina Krokowa – 535; gmina Choczewo – 502; gmina Gniewino – 200).

Największe poparcie budowy nowej elektrowni zadeklarowali mieszkańcy gminy Choczewo (73%). Podobny rezultat uzyskano w gminie Krokowa (69%). Jedynie w gminie Gniewino poparcie zmalało i wynosi obecnie 59%.

Mat. pras.

Jeśli chodzi o korzyści z budowy, najczęściej wskazywano nowe miejsca pracy oraz możliwości rozwoju dla gminy. Co drugi mieszkaniec gmin lokalizacyjnych uważa, że dzięki inwestycji wzrośnie liczba miejsc pracy w regionie. Respondenci wyrażali również świadomość, że budowa elektrowni może się wiązać z szansą rozwoju lokalnych przedsiębiorstw. Często wskazywano również na możliwość uzyskania tańszego prądu (49%), korzyści dla gminy (45%) i potencjalny rozwój infrastruktury (35%).

Widać, że mieszkańcom wskazanych gmin temat inwestycji jest bliski. Prawie co trzeci badany (30%) rozmawiał w ciągu ostatnich miesięcy na temat budowy elektrowni jądrowej w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Częściej poruszały go osoby popierające budowę elektrowni (38%) niż się jej przeciwne (13%). Rozmowy takie miały miejsce przede wszystkim w gronie rodziny (69%) lub przyjaciół albo znajomych (65%). Co piąta osoba deklaruje prowadzenie rozmów na temat budowy elektrowni w swoim miejscu pracy.

Najbardziej popularnym źródłem wiedzy na temat energetyki jądrowej są opinie znajomych lub rodziny (33%), a dopiero w dalszej kolejności – internet (22%) czy zdanie innych osób, np. wójta, sołtysa (12%). Dwóch na trzech mieszkańców widzi potrzebę przeprowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie energetyki jądrowej i zasad działania elektrowni jądrowych (66%). Również wśród osób, które nie popierają budowy elektrowni, istnieje taka potrzeba – co trzeci z nich (34%) chciałby, aby takie działania były prowadzone.

Na pytanie: „Kto skorzysta na budowie elektrowni?” najczęściej wskazywano branżę budowlaną (47% wskazań), transportową (44%), turystyczną (30%), hotelarsko-gastronomiczną (27%) oraz ogólnie usługi (24%). Co ósma osoba jest zdania (12%), że na inwestycji skorzysta również edukacja.

Zdecydowana większość mieszkańców gmin lokalizacyjnych (72%) jest zdania, że w ciągu najbliższych 10–20 lat zostanie zbudowana w Polsce elektrownia jądrowa, przy czym 13% badanych jest tego pewna. Dwóch na trzech respondentów uważa, że rozwój energetyki jądrowej zapewni mieszkańcom tańszą energię elektryczną, pomoże zaspokoić potrzeby energetyczne kraju oraz pozwoli na dywersyfikację źródeł energii. Podobny odsetek badanych (65%) sądzi, że instytucje odpowiedzialne za budowę elektrowni jądrowej mają odpowiednie zasoby i umiejętności potrzebne do realizacji celu.

Jakie wnioski płyną z przedstawionych wyników badania? Przede wszystkim mieszkańcy gmin lokalizacyjnych ogólnie rozumieją ogół korzyści, jakie mogą wynikać z tej inwestycji. Warto zaznaczyć, że poparcie dla budowy atomówki jest najwyższe wśród osób młodych i dobrze wykształconych. Co dziesiąty respondent niepopierający budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania uważa, że powinna ona powstać w Polsce.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...

Chcesz przeczytać więcej?

Wyłącz adblocka.

Dziękujemy :)


ODBLOKUJ NADMORSKI24