07.10.2017 10:00 0 Redakcja/mat. pras.

W gminie Puck prowadzą pionierskie badania dotyczące wody

Osłonino - fot. Afirmacja Życia

Do tej pory nie zbadano, jakim zagrożeniem dla środowiska są nawozy rolnicze, które przedostają się do wód gruntowych i powierzchniowych. Naukowcy chcą to sprawdzić na podstawie przełomowego projektu WaterPUCK. W przedsięwzięciu biorą udział gospodarstwa zlokalizowane na terenie gminy Puck.

Jak zapowiadają eksperci z Politechniki Gdańskiej, Zintegrowany Serwis Informacyjno-Predykcyjny WaterPUCK będzie systemem komputerowym, który w czytelny i praktyczny sposób oceni wpływ gospodarstw rolnych oraz struktury użytkowania terenu na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego.

Podstawę serwisu stanowią badania chemiczne, fizyczno-chemiczne i hydrologiczne oraz modelowanie numeryczne. Dostęp do danych będą mieć naukowcy, rolnicy, a także władze samorządowe gminy Puck. Twórcy projektu mają nadzieję, że w przyszłości będzie on mógł być stosowany także na innych terenach nadmorskich, a nawet w innych rejonach kraju.

Elementem projektu będzie utworzenie specjalnego kalkulatora pozwalającego określić wskaźniki presji wywieranej na środowisko na skutek traconych w procesie produkcji rolnej ładunków azotu, fosforu i pestycydów. Pomoże on przekonać rolników, że stosowane środki chemiczne nie tylko pozostają w glebie, ale również ulegają wypłukaniu – tłumaczy prof. Piotr Zima, kierownik Katedry Hydrotechniki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. – Opracowany kalkulator będzie nazywać się CalcGosPuck i będzie dostępny w pierwszej połowie 2020 roku – dodaje.

W konsorcjum odpowiedzialnym za realizację projektu uczestniczy kilka podmiotów. Liderem projektu jest Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, a kierownikiem profesor IOPAN Lidia Dzierzbicka-Głowacka. Partnerzy to: Politechnika Gdańska, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Instytut Morski w Gdańsku i Gmina Puck. Przedsięwzięcie oficjalnie ruszyło w lipcu i potrwa do 2020 roku.

Przez lata mieliśmy ogromny problem z jakością wód Zatoki Puckiej. Inwestycje, które poczyniliśmy, zdecydowanie to poprawiły. Ale obecnie dogłębnie chcielibyśmy zbadać, jaki jest wpływ tych wszystkich czynników – podkreśla Tadeusz Puszkarczuk, wójt gminy Puck. – Wiedza, jaką zyskamy, będzie służyła poprawie środowiska i podniesieniu świadomości. Dane te będą również cenne w kontekście dalszego planowania przestrzennego naszej gminy – dodaje.

Autorzy serwisu zapewniają, że WaterPUCK będzie przedsięwzięciem pionierskim nie tylko w skali Polski, ale i Europy. Jego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i morskich, jak również umożliwienie zrównoważonego rozwoju regionu.

Wstępne wyniki poznamy pod koniec 2019 roku, kiedy to rozpocznie się część związana z przygotowaniem do wdrożenia systemu, planowanego na następny rok. Wartość projektu to około 5,7 miliona złotych. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego BIOSTRATEG III.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...