17.11.2018 13:00 1 Kwt

Puck: Pierwsza sesja nowej Rady Miasta za nami

W sobotę (17 listopada) o godzinie 10:00 w Sali Ratusza Miejskiego w Pucku odbyła się pierwsza zwyczajna sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023. Radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie.

Do czasu wyboru przewodniczącego, sesję poprowadził radny najstarszy wiekiem. W wyniku głosowania przewodniczącym został Piotr Kozakiewicz, który otrzymał 14 głosów, on sam wstrzymał się od głosowania. Wiceprzewodniczącymi zostali Amadeusz Walke oraz Justyna Thiel.

W trakcie wydarzenia uroczystą przysięgę złożyli kolejno radni oraz burmistrz.

  • Hasło "Dalej do przodu" nas wszystkich zobowiązuje. Dreszczyk emocji nadal jest, ale nie tylko z powodu wzruszenia. Duży odsetek mieszkańców nam zaufał i czujemy dużą odpowiedzialność - mówiła w trakcie sesji Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka.

Swoich przedstawicieli w 15-osobowej Radzie Miasta ma jedno ugrupowanie, wszyscy radni reprezentują Komitet Wyborczy Hanna Pruchniewska.


Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...